Ante la situación que se vive actualmente en Bolivia LatiCe quiere declarar lo siguientes

Bolivia

Vi är en partipolitisk och religiös obunden organisation. Vår vision är en jämlik värld, styrd av etiska värderingar, där alla människors lika värde (oavsett etnisk tillhörighet, ålder, kön, sexuell identitet, sexuell läggning eller funktionsvariation) garanteras. En jämlik värld där de mänskliga rättigheterna för alla människor respekteras.

Vi följer med djup oro utvecklingen av den sociala och politiska situationen i Bolivia efter att den nyvalde presidenten tvingades bort från presidentposten. Det nuvarande scenariot med protester, våld, aggressioner, rasistiska utryck liknar mer och mer början av ett inbördeskrig.

Vår samarbetsorganisation arbetar för att främja mänskliga rättigheterna för en sårbar befolkning som försörjer sig som skoputsare eller inom den informella ekonomin. Utvecklingsprojektet vi genomförde tillsammans i La Paz syftade till bl.a. att utbilda kvinnor-mödrar så att de kan utöva sina kulturella och ekonomiska rättigheter. Vi tänker på dem och hoppas att arbete kan fortsätta i framtiden.

Vi vill utrycka vår solidaritet med vår samarbetsorganisation, projektets målgrupp. även med ursprungsbefolkning och andra grupper som får uppleva hot, våld och rasism. Likaså fördömer vi alla form av rasism och våld.

Vi fortsätter att följa utvecklingen i Bolivia och hoppas på en fredlig lösning av situationen.

Artículos recomendados

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *