Vi skålar för att 2017 blir ett mer rättvist och jämlikt år för alla!

Vi skålar för att 2017

Vi skålar för en 2017 där vi kan vara en steg närmare till en jämlik värld, styrd av etiska värderingar, där alla människors lika värde garanteras. En jämlik värld där de mänskliga rättigheterna för alla människor, oavsett etnisk tillhörighet, ålder, kön, sexuell identitet, sexuell läggning eller potentiella funktionsnedsättningar.

Vänner av LatiCe, vi är redo att börja ett nytt år och i vår nyårshälsning vill vi göra en liten sammanfattning av 2016. LatiCe slutade projektet fäktning för synskadade som drevs i samarbete med Syd i fokus här i Sverige. Projektet resulterade i bildandet av en fäktklubb som praktiserar fäktning i blindo, som erkänns av idrotts- och fäktförbundet.

Under året har vi också fortsatt att samarbeta med Bolivia och Uruguay genom att skicka material och finansiella resurser. Vad gäller Bolivia, har vi skickat ett ekonomiskt bidrag för att möjliggöra för Hormigón Armado att köpa en ny maskin för deras produktiva projekt – Kakfabriken-som skapar arbetstillfällen för många unga kvinnor som befinner sig i en sårbar situation. I Uruguay fortsätter vi att stödja skapandet av rum för flickors idrott i Baltasar Brum.

Detta år blev vi godkända av Forum Syd som organisation som kan söka bidrag till utvecklingsprojekt. Vi har även blivit medlem av Forum Syd, och detta gör det möjligt för oss att göra en förstudie i Bolivia i början av 2017.

Vi kommer att fortsätta att stärka solidaritetsbanden med Baltasar Brum, vi hjälpte till med bildandet av Folkbiblioteket Ignacio Martinez.

Vi kan inte undgå att nämna den oroväckande situationen som finns i länder som Brasilien, Argentina, Paraguay och Venezuela. Kuppen mot Fernando Lugo i Paraguay (som accepterades av länderna i södra delen av kontinenten), ledde till entledigande av Dilma Roussef, och startade en tid präglad av ”mjuka statskuppen”: I Argentina, med stöd av nästan alla medier, vann Mauricio Macri, vilket betydde slutet för många av erövringarna vad gäller mänskliga rättigheter som hade uppnåtts Kirchners regeringar.

I Paraguay gick man ett steg bakåt till vad Fernando Lugo och hans regering hade åstadkommit, bland annat, vad avser lagen om suveränitet över inhemska frön.

I Brasilien finns avskogningen av skogar och ursprungsbefolkningar står inför en svår situation. Den chilenska staten utövar också en fientlig politik gentemot mapuchefolket.

Venezuela försöker överleva de ekonomiska motgångarna orsakade av en ökad isolering (leds av Argentina, Uruguay, Brasilien och Paraguay) vilket ytterligare förvärrar den inhemska situationen.

Colombia når freden, men det är de fattiga bönderna som måste leva i en förstörd omgivning och konfronteras med projekten som gynnar multinationella intressen.

Centralamerika har sina ljus och skuggor, Nicaragua går framåt i vissa avseenden. I Honduras, som också har avsatt sin president, finns ett förtryck mot journalister och ledarna som kämpar för miljö och mänskliga rättigheter, det räcker med att nämna mordet på Berta Cáceres.

Kuba förlorade sin karismatiske ledare Fidel Castro Ruz, som kommer att lämna ett ideologiskt tomrum. Medan förbindelserna med grannen i norr tenderar att normaliseras är det inte säkert att det internationella embargot kommer att avslutas under nästa republikanska administration.

Vi får inte glömma att nämnda Mexiko, ett land härjat av knarkligor och paramilitärt land.

Vi skålar för en 2017 där det skapas flera produktiva och samhälleliga livsrum, likaså idrottsliga, produktiva, kulturella och studierum.

Vi skålar för en 2017 där vi kan vara en steg närmare till en jämlik värld, styrd av etiska värderingar, där alla människors lika värde garanteras. En jämlik värld där de mänskliga rättigheterna för alla människor, oavsett etnisk tillhörighet, ålder, kön, sexuell identitet, sexuell läggning eller potentiella funktionsnedsättningar.

Rekommenderade artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *