Möte med El Abrojo och besök till två centra för samhällsstöd och individutveckling

El Abrojo

Rapporten beskriver vad deltagare i Uruguays Departamento 20:s (20:e Län, alla uruguayanska medborgare bosatta utanför landets gränser, övers. anmärkning) Miljögruppen haft för aktiviteter inom den 8:e Världsmöte för Consejos Consultivos (Rådgivande Medborgarförsamling, övers. anmärkning) samt den 3:e Världsmöte för Föreningar för Urugayanska Medborgare Bosatta i Utlandet.

Deltagare

Cecilia Abella ……………… Föreningen Uruguay- Norge
Cristina Retta ……………… Föreningen Berlin- Uruguay
Daniel Marrero …………….Föreningen LatiCe, Sverige
Jorge Agulla …………………AJUPENURE, Spanien
Elena Sanchez ………………AJUPENURE, Spanien
Alvaro Loureiro …………….Uruguay
Paula Baleato ………………..El Abrojo, Uruguay
Pedro Bandeira ……………..El Abrojo, Uruguay
Laura Riefel …………………..El Abrojo, Uruguay

Presentation

El Abrojo är en ideell NGO (Från engelska Non-Guvernmental Organization, icke statlig organisation, övers. anmärkning) med inriktning på att uppmuntra tillväxten av självbestämmande processer och kreativa, aktiva samhällsförändringar. Den har som syfte att genomföra innovativa idéer och insatser, utifrån initiativ, projekt och forskningsprogram.

Den utvecklar program i följande områden: socialmiljö, barndomen, sociala – och arbetsfrågor, färdigheter för livet, La Jarana, Alter-acciones. Varje program utvecklas genom: Specifika projekt; Utbildning och forskning; Inflytande i socialpolitiken.

Områden som väger tyngst är sociala – och arbetsfrågor, barndomen och ungdomen, med speciell inriktning på utbildning av samhällsombud. Programmet har fått ekonomiskt stöd från EU:s och andra offentliga och privata aktörer för utveckling av två projekt, varav ett av dem handlar om energieffektivitet. Det har en intressant internetplattform för distansutbildning.

Utveckling

Med El Abrojo besöktes två verksamheter: Trampolines som ligger i staden Las Piedras och Ungdomscentret i bostadsområdet Nuevo Paris, Montevideo. Det blev även ett möte på El Abrojos huvudkontor i Montevideo.

Till dessa verksamheter kommer barn och ungdomar efter skoltid i syfte att komplettera sin utbildning och på så sätt minska risken för att hamna i fel bekantskapskrets på gatan. Verksamheten har en buss som stöd till familjer med barn i riskzonen.

På mötet som ägde rum på El Abrojos huvudkontor i Montevideo den 13 november 2019 deltog Cristina Retta, Jorge Agulla, Heber Ferraz Leite, Daniel Marrero och Elena Sanchez för D20:s Miljögruppen; Paula Baleato, Pedro Bandeira, Laura Riefel och Pedro D.

Alvaro Loureiro närvarade i egenskap av inbjuden gäst.

Mötets syfte var att sätta sig in i El Abrojos olika verksamhetsområden samt göra en presentation av D20:s Miljögruppen och hitta gemensamma intresseområden att driva tillsammans eller i samarbete med andra aktörer.

El Abrojo bedriver följande program för nuvarande:

Socialmiljö, barndomen, sociala – och arbetsfrågor, färdigheter för livet, La Jarana (Nöjet, övers. anmärkning), Alter-acciones. Varje program utvecklas genom: Specifika projekt; Utbildning och forskning; Inflytande i socialpolitiken.

Områden som väger tyngst är sociala – och arbetsfrågor, barndomen och ungdomen. De har inga ekonomiska resurser för verksamheten inom området socialmiljö trots att man är medveten om dess viktiga roll.

De har en internetplattform för distansutbildning. De har specialiserat sig på utbildning av samhällsombud. Har fått och får fortfarande ekonomiskt stöd från både nationella och internationella organisationer.

Framgångarna i byn Baltasar Brum tas upp. Det finns idag bristfällig kännedom om dem, särskilt när det gäller miljöområdet. Ett exempel är räddningsarbetet med den inhemska skogen i form av ett projekt som skolelever driver med stöd av Logros Stiftelse. Andra sociala och kulturella initiativ nämns som kunskapsinriktningar för eventuellt samarbete.

Rekommenderade artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *