Workshops om planering, utformning och genomförande av projekt

Workshops om planering

För att förstärka Hormigón Armado Kollektivet så att dess ledare får administrativ och operativ kapacitet hölls workshops om planering, utveckling och genomförande av projekt.

Facilitatorn, en expert på projektplanering med erfarenhet från den autonoma kommunala regeringen i La Paz, satte som mål att deltagarna i slutet av workshopen skulle kunna:

  1. Läsa deras sociala verklighet för att omvandla problem till idéer.
  2. Förstå processen för utarbetande, ledning och utvärdering av sociala projekt.
  3. Känna till principerna, kriterierna och stegen för sociala projekt.
  4. Lära sig om processen för att formulera, genomföra och utvärdera sociala projekt utifrån deltagarnas egen verklighet.

Tio ledare för kollektivet deltog i dessa workshops, bland dem medlemmarna i kollektivets styrelse.

Rekommenderade artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *