Workshops för förebyggande av sexuellt och könsrelaterade våld

Förebyggande av sexuellt och könsrelaterade våld

Översättare: Stella Moreno

Verksamheten ägde rum den första veckan i juli, den här aktiviteten var uppdelad i 2 sessioner: skolstöddeltagare och föräldrar. Målet var att ge information och synliggöra konsekvenserna att barn och ungdomars användning av sociala medier utan tillsyn. Unga kan vara offer för människohandel och eller kommersiellt sexuellt våld. Det betonades i detta ämne för det faktum att dagens användning av Internet redan är ständigt och unga kan vara offer för personer bakom skärma

Gobierno Departamental de La Paz (regeringen) i SEGEDES området stödde aktiviteten, underlättade verkstaden och arbetade med båda grupperna. Arbetsmetodiken var föreläsning, grupparbete, fallarbete och identifiering av farosituationer, samtidig förstärktes informationen som varje grupp hade på ämnet.

Rekommenderade artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *