Vårt projekt i La Paz

NNuestro proyecto en La Paz

Under dessa tider med COVID-19 vill vi dela med dig några nyheter om vårt projekt i La Paz, Bolivia. Projektet startades i januari. Hormigón Armado-kollektivet träffades för att välja sin styrelse och hann hålla några möten innan projektet påverkades av karantänen. De 22 kvinnliga deltagarna valdes också ut och tre sessioner av modulen om personlig empowerment och kollektiv organisation hölls.

Aktiviteterna för läxhjälp inleddes med 23 deltagare. Den 12 mars deltog pojkarna och flickorna i ett besök till Simón Patiño kulturcenter för att se en utställning av fotografen Satori Gigie, som också talade med dem.

Från fredagen den 13 mars, som ett resultat av pandemin, stängdes undervisning i hela landet på grund- och gymnasieskolor samt universitet. De flesta skolorna fortsatte att skicka läxor och att arbeta via WhatsApp eller e-post etc. men inte alla har tillgång till Internet.

Regeringen förklarade landet i karantän den 21 mars. Den gäller från den 22 mars t.o.m. den 10 maj. Läxhjälpen har fortsatt via WhatsApp, i början av karantän deltog cirka 60 % av barnen, men deltagandet har minskat till 30 %. Detta beror på att inte alla familjer har tillgång till Internet, vissa har inte heller en telefon eller kan inte betala kostnaderna för att använda telefonen.

Projektgruppen håller kontakten med några av deltagarna och styrelsen för Hormigón Armado-kollektivet fortsätter att kommunicera med varandra.

Under denna period får alla familjer som deltar i projektet en viss kupong för statligt stöd, till exempel en 500 Bs-kupong för varje pojke/tjej som är anmäld som studerar fram till det sista året av gymnasiet, en kupong för 400 Bs för personer med funktionsvariation, kvinnor som är berättigade till Juana Azurduy-bonusen och äldre medborgare eller en universell bonus på 500 Bs för alla mellan 18 och 60 år som inte har fått någon av ovanstående bonusar och inte är tjänstemän. Vi vet emellertid att några inte fick dessa bonusar utbetalda på grund av de långa köerna som bildades hos bankerna.

Det sägs att från och med den 11 maj kan man börja släppa på karantänen i vissa områden. Och vi hoppas att detta kommer att göra det möjligt för projektet att återuppta sin verksamhet.

Rekommenderade artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *