Stödja lärande av god kvalitet

Stödja lärande av god kvalitet

H.A.-projektet inom Fundación Artes y Culturas Bolivianas (FACB) stöds av tre program som ingår i organisationens program och som ligger till grund för dess mål: integrerade utvecklingsverkstäder, läxhjälp och rum för tidig stimulans. Syftet med dessa program är att stärka möjligheten för kvinnor med barn att delta i de olika verksamheter och program som både FACB och föreningen H.A. Collective erbjuder.

I mars sammankallade FACB deltagare för läxhjälp med resultatet att 14 grundskoleelever och 9 gymnasieelever deltog.  Handledarna inledde aktiviteten med en bedömning av deltagarna för att upptäcka förekomsten av eventuella inlärningssvårigheter eller särskilda behov. Baserat på resultaten av bedömningen kommer effektiva strategier, tekniker och verktyg att implementeras för personligt stöd till de barn som behöver det. Handledarna höll också ett första informations- och socialiseringsmöte med deltagarnas föräldrar.

Rekommenderade artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *