Informativ och motiverande workshop

Informativ och motiverande workshop

Denna aktivitet riktade sig till alla medlemmar i kollektivet, särskilt de som var intresserade av att delta i projektets olika workshops och aktiviteter.

En viktig aspekt av mötet var det begränsade antalet platser som i år finns tillgängliga i flera av workshoparna, liksom det faktum att det finns vissa parametrar för urvalet av deltagare, eftersom styrelseledamöterna måste delta i vissa av workshoparna och uppta fem av de fastställda platserna. Kollektivets medlemmar informerades om seminarierna och inbjöds att delta, med respekt för kvoterna och parametrarna. Betoningen lades på vikten av engagemang, närvaro och punktlighet hos de personer som valts ut för att delta i de olika workshoparna. På samma sätt har syftet, målet och kriterierna bakom projektet, de föreslagna workshoparna och det kollektiva företaget socialiserats, vilket gör det tydligt att det inte längre är fråga om ”utbildningsworkshops inom gastronomi/konditori”.

Efter denna socialisering och informations- och motivationsworkshop genomfördes en gemensam och individuell utvärdering av både det föreslagna projektet och motivationen hos de närvarande. Utvärderingen kompletterades med enskilda intervjuer där de intresserade kunde ansöka om att delta i de olika workshoparna. Urvalet av deltagare till de första workshoparna skedde vid ett efterföljande möte med styrelsen och baserades på olika kriterier, t.ex. deltagande, kollektiv vision, ledarskap och deltagande i tidigare projekt.

Rekommenderade artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *