Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


El Salvador: Den sanitära maktfullkomligheten

Luis Alvarenga
Rebelión
LatiCes översättare: Hugo Klappenbach

El Salvador: Den sanitära maktfullkomligheten

Utanför El Salvadors gränser har landets obligatoriska karantän lyfts som exemplariskt med hänvisning till dess påstådda effektivitet när det gäller att få folk att stanna hemma i syfte att bromsa Covid 19:s spridning. Det som är mindre uppenbart är att karantänens effektivitet följs inte av samma effektiva åtgärder när det gäller att spåra upp och övervaka de misstänkta sjukdomsfallen. Ett läkemedelsföretags VD av 56 års ålder avled i ett s k "inneslutningscenter" som är den gemensamma benämningen för de platserna som är avsedda att samla alla misstänkta fall av insjuknande. Patienten, som kom från Panama, hade njurproblem och dog som resultat av brist på vård och behandling. Detta är bara ett exempel.

Dessa s k "inneslutningscentra" har inte de rätta förutsättningarna för att ta emot patienterna. Några av dessa är hastigt ordnade och dåligt förbereda lokaler så som Idrottscentern i Mejicanos län och den Internationella Utställnings -och konferensmässan i huvudstaden. Andra inrättningar, som Saldaña sjukhuset har inte heller de nödvändiga resurserna. I de sociala medierna spreds bilder på några av dessa inneslutningscentra där man kan se hur det inte fanns någon skyddsskärm alls mellan sängarna där patienterna låg på. Patienterna har inte gått igenom några undersökningar eller fått någon lämplig övervakning alls. Sjukvårdspersonalen saknar de mest elementära resurserna för att göra sitt arbete, inklusive handskar och skyddsmasker. För att inte nämna de obefintliga undersökningarna för att kunna ställa diagnos om viruset. Under tiden har den salvadoranska Presidenten lovat att bygga regionens största sjukhus i rekordtid i syfte att behandla Coronavirus sjukdomen.

Om namnet "inneslutningscenter" är en eufemism som myntades för att benämna platserna där man ansamlar patienter utan att ge dem passande vård då är namnet "kvarhållningscenter" termen man valt att använda om lokalerna där man buntar ihop medborgarna som polisen eller soldaterna föser dit p g a att de inte beaktat karantänen. Dessa platser är säkra smitthärdar av Covid 19.

Denna åtgärd exemplifierar den maktfullkomliga, odemokratiska tillvägagångssättet som den salvadoranska regeringen har valt för att värna om folket hälsa. Denna sanitära maktfullkomlighet har resulterat i Undantagstillståndet som Bukele införde med hänvisning till det sanitära nödläget. I tanke på kuppförsöket som ägde rum den 9 februari, då han i sällskap av åtskilliga soldater och poliser klampade in i Riksdagen, bådar de aktuella åtgärderna inte något gott. Inte heller gör det hans anklagande uttalanden om att de mänskliga rättigheternas försvarar gör sig till Coronaviruset medbrottslingar varje gång de ifrågasätter regeringens godtyckliga frihetsberövanden. Visserligen har många av dessa ägt rum efter att han annonserat att regeringen avser att dela ut 300 dollars till familjer i nöd. När folk inte kunde hitta uppgifter om sig själva i registreringslistorna vände de sig till de sociala myndigheterna som ansvarar för bidragstilldelning för att fråga om sin situation, som de av regeringen hade blivit tillsagda att göra. På olika håll i landet bildades enorma köer eftersom befolkningens allra flesta har osäkra anställningar eller bedriver informellt arbete. Dessa människor som inte har en fast anställning ställs inför dilemmat mellan dö av Coronavirus eller dö av hunger. På så vis orsakade regeringens annons ett kaos i och med att regeringens myndigheter inte kom med några tydliga direktiv till folket. Men polisen var snabbt på plats och gav sig på de som köade med pepparsprej och slag.

Regeringen har genomdrivit en skrämseltaktik inbäddat i informationen om pandemins framfart när den använder sig av oroande data från andra länder för att förutspå att coronaviruset kommer att knacka på varje hus dörr, samtidigt som den hotar medborgarna som inte uppmärksammar inneslutningen hemma och Undantagstillståndet. Ministern för den Allmänna Säkerheten hotade de som blir omhändertagna av polisen med att skickas till någon av de "Kvarhållningscentra" där "de skulle smittas med viruset", enligt hans egna ord. De godtyckliga gripandena växer oroande nog. Det mest omtalade fall handlar om en ung man som blev stoppad vid en poliskontroll och träffad i fötterna av en officers avlösta skott.

Dessa fakta som vi lagt fram visar härskarmodellen grundad i skrämselmetoder i syfte att kontrollera befolkningen. Den sanitära maktfullkomligheten går hand i hand med improvisationen, avsaknaden av tydlighet och sinneslugn från regeringens sida för att tackla krisen. Problemet i detta sammanhang är att den allenarådande, dominerande berättelsen hanterar den offentliga hälsovården som något som är motsatt till de mänskliga rättigheterna. Detta går inte att jämföra med kapitalets uteslutande oro över den ekonomiska förlusten. Vi pratar om att i pandemins skugga man bannar vägen för en regim som utövar en auktoritär kontroll över medborgarnas kroppar och liv och en kriminalisering av protesten som föregås av utpekande och hotelser i de sociala medierna. Twitter blir den dominanta opinionens "Högsta Domstol", den foucauldianska (Michel Foucauld, fransk filosof, 1926-1984, övers. anmärkning) bestraffningsanordningen som ger sig på de som är kritiska till regeringens agerande.

Karantänens slut ser ut att föra bekymmer med sig eftersom det finns inga garantier på att de auktoritära åtgärderna och maktmissbruket på alla nivåer kommer att upphöra. Inte nog med det, faran finns för att Undantagstillståndet permanentas och upplevs som något normalt. Walter Benjamin (Tysk filosof, 1892-1940, övers. anmärkning) varnade för någonting åt det hållet.

Källa: https://medium.com/la-tiza/el-salvador-autoritarismo-sanitario-c07345d392cPublicerad: april 2020

Flera: Nyheter  • LatiCe är en ideell förening med org. nr. 802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe