Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


Föräldra-PIN, föråldrad och kränker minderåriges rättigheter

Omar Páramo / Myriam Nuñez
Desinformémosnos

Mexikanska skolbarnen

Med 5,4 miljoner fall om året - enligt OECD - rankas Mexiko först i världen när det gäller sexuella övergrepp mot barn; Vissa föreningar ifrågasätter emellertid denna siffra eftersom det inte återspeglar den verkliga dimensionen av problemet, eftersom de hävdar att i vårt land rapporteras inte en av 100 hundra attacker av denna typ.

Enligt Dr. Eduardo González Quintanilla, från sekretariatet för klinisk undervisning, medicinsk praktik och socialtjänst vid medicinska fakulteten, påstår att så många incidenter aldrig når myndigheterna vilket beror på att barn ofta inte är medvetna om att de ha varit offer för sexuellt övergrepp förrän mycket senare, när de får sina första sexualundervisningskurser vid 12 eller 14 års ålder. Han påpekar att projekt som föräldra-PIN (som skulle begränsa denna information till dem om inte deras föräldrar ger tillstånd till skolan) kränker minderårigas rättigheter.

Föräldra-PIN är ett initiativ som skapats i Spanien av det ultrakonservativa partiet VOX och främjas i Mexiko av politiska grupper som PES och PAN. Föräldra-PIN syftar till att grundskolorna och gymnasieskolorna bör meddela föräldrar om huruvida deras barn kommer att få lektioner i sex och samlevnad, genus eller om någon annan fråga som anses "etisk eller moraliskt kontroversiell" såsom feminism eller HBT-mångfald, så att de ger sitt stöd eller, i fall sådana frågor är obekväma eller inte överensstämmer med deras "principer och värden "tas eleverna bort från klassrummet innan lärarna börjar ta itu med sådana problem.

"Det oroande är att i Mexiko begås nästan hälften av det sexuella övergreppen mot minderåriga av en släkting (30 procent av en far eller broder och 15 procent av farbröder, morföräldrar, kusiner eller bekanta). Trots detta, och så paradoxalt som det kan verka, vill vi att familjen ska bestämma om barn får denna typ av information, bara det enda verktyget som gör att barnen kan upptäcka, stoppa och rapportera sådana attacker.

På varför någon skulle beröva ett barn en undervisning som inte bara skulle skydda honom, utan också hjälpa honom att förstå sig själv bättre, påpekar Dr González att detta inte alltid beror på onda avsikter, men att många gånger bär vuxna med sig vissa omfattande barnrädslor i meningen: "Om jag inte namnger det, händer det inte."

PES-riksdagsledamot Elsa Méndez Álvarez, som söker godkännande av föräldra-PIN-koden i Querétaro, hävdar att det enda som sex och samlevnad undervisning syftar till är att indoktrinera och hypersexualisera barn från en mycket tidig ålder; Till dessa typer av argument, som används så ofta, svarar Dr. González:

"Det finns de som tror att prata med minderåriga om sex eller självmord bara ger frestelser eller idéer och att det räcker med att tystna för att avsluta problemet och få det att försvinna. Tystnad löser i verkligheten inte någonting utan det förvärrar mycket. Att tro att en förälder har rätt att censurera vad hans son/dotter lär sig är nonsens, även om många inte gillar det, tillhör inte barnen oss."

Mer utbildning, färre offer

Den 14 juli släppte CONAPO ett par oroande uppgifter: majoriteten av de mexikanska tonåringarna börjar sitt sexuella liv utan att använda något skydd och dessutom är den höga graden av barngraviditeter i landet en produkt av sexuella övergrepp eller ha sex när man är väldig ung, något som för Dr. González är två skäl att satsa på utbildning.

"I Mexiko blir varje år 366 tusen minderåriga gravida och det riskerar deras liv eftersom WHO påpekar att tidiga graviditeter och förlossningskomplikationer är den andra ledande dödsorsaken bland kvinnor mellan 15 och 19 år, utöver 50 procent av spädbarn som föddes på detta sätt tenderar att ha prenatala hälsoproblem eller dör kort efter födseln."

Av den anledningen ifrågasätter Dr Gonzalez dem som hävdar att inte godkänna en viss undervisning skulle förhindra sådana scenarier, eftersom det har visats att tillräcklig kunskap gör att människor skjuter upp sin sexuella debut, minskar möjligheten att få en venerisk sjukdom och minskar antalet oönskade graviditeter.

Och den bästa tiden att prata om dessa frågor är i grundskolan, när de minderåriga ännu inte har haft en viktig sexuell utveckling. Det handlar inte om att hypersexualisera barn - som PES-riksdagsledamot sa - men om vi börjar ta upp dessa frågor i tonåren eller när individer är på väg att bli myndig kommer vi att ha börjat mycket för sent, understryker Dr González.

Dessutom, tillägger González Quintanilla, utgör Föräldra-PIN en annan mycket allvarlig risk, den här gången för barn och ungdomar med sexuell mångfald som alltid har varit osynliga. I ett land som Mexiko, där 90 procent av de minderåriga rapporterar att de har varit offer för mobbning inom sina skolor, är attacker mot någon med preferenser som går utöver det heteronormativa vanligtvis dubbelt så skadligt.

"Om vi begränsar tillgången till sexualundervisning skulle vi förhindra att dessa barn först kan hitta och definiera sig själva som en del av det normbrytande vad gäller heteronormativitet, samtidigt som vi inte skulle ge deras kamrater den kunskap och innehåll som krävs för att engagera sig i ett empatiskt förhållande av acceptans och av fredlig och hälsosam samexistens med de som sitter på bänken bredvid dem, där i samma klassrum".

Även om det är svårt att acceptera det, diskrimineras kvinnor och LGTB människor i Mexiko, bara på grund av vem de är och detta händer eftersom vi för åratal sedan inte fick en snabb och tydlig undervisning i detta avseende, varken i vår familj eller i skolan, säger läraren. "Om vi begränsar den information som kan få oss att gå vidare i dessa områden lägger vi grunden för vårt land för att nå scenarier som är så negativa att vi inte ens föreställer oss."

Risken att förlora framsteg

Förslaget om föräldra-PIN -betraktad till och med av de spanska medierna som en kopia av vad VOX ville införa i Spanien - anlände till Mexiko driven av Nuevo Leóns riksdagsledamot Juan Carlos Leal. Denna riksdagsledamot hade varit utvisad från Morena-partiet för sina homofoba positioner och som redan installerad som PES- riksdagsledamot föreslog han att eliminera kvinnomord som ett brott från Nuevo Leon strafflagar.

"Det bör överraska oss att någon någonstans i världen skulle komma med något liknande - i det här fallet var det i en baskisk region - och sedan att några fler gick med och ville genomföra detta initiativ i Mexiko, med detta hittills inte har blivit framgångsrikt".

För tillfället har både inrikesministeriet, CNDH och FN uttalat sig mot föräldra-PIN-koden och allt som den representerar (det första för att vara okonstitutionellt och det andra för brott mot barnkonventionen). Det finns fortfarande risk enligt Dr González att detta projekt kommer att godkännas inte på federal nivå, utan på statsnivå, och dra fördel av det faktum att kongresserna är oberoende.

"Vi har just sett hur Nationens Högsta Domstol gav ett öppet brev till Veracruz för att fortsätta kriminalisera abort, vilket är obegripligt ur en epidemiologisk, hälso- och mänskliga rättighetssynpunkt. Och om något sådant hände fortsätter hotet om Föräldra-PIN- vara en möjlighet."

De enheter där detta initiativ har testats, försökts eller planerats är Querétaro, CDMX, Chihuahua, Veracruz, Morelos, Guanajuato, Nuevo León, Aguascalientes, Baja Kalifornien, Puebla och Chiapas. "Just i de stater där de flesta fall av mobbning, övergrepp i skolan, våldtäkt av barn och oönskade graviditeter finns".

På detta konservativa angrepp som ännu mer stat kan gå med (PES har sagt att Föräldrar-PIN är en del av både en lokal och nationell agenda) påpekar Dr. González att allt är en del av denna logik som upprepas hela tiden under historien och består av - framför framsteg - gör allt för att gå tillbaka och lämna oss precis som vi var tidigare.

"Med tiden har vi gjort en serie framsteg och denna reaktion är bara en önskan att stanna i status quo. Om vi analyserar det lite, kommer vi att se att detta förslag är ett försök att gå tillbaka, eftersom hetero normalitet och avvisa mångfalden var det vanligaste och accepterade tidigare, och vi vill komma ur det träsket."

Att förneka minderåriga möjligheten att få sexuell undervisning bara på grund av vissa vuxnas fördomar är en attack på deras rättigheter, avslutar Dr González.

"Föräldrar är skyldiga att ta hand om sina barns utbildning, ta hand om dem, ge dem kärlek och ge dem verktyg för att få ett värdigt liv fritt från våld och övergrepp, men de har inte rätt att bestämma vad de ska eller inte ska lära sig . Barn, som alla andra, tillhör inte staten, deras föräldrar, och de ägs inte heller av någon, även om vi ibland glömmer det."

Detta material delas med tillstånd från UNAM GlobalPublicerad: augusti 2020

Flera: Nyheter  • LatiCe är en ideell förening med org. nr. 802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe