Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


Zoque folkets barn påbörjar den nya skolperioden med begränsningar och ojämlikheter

Diana Manzo
Desinformémosnos
LatiCes översättare: Hugo Klappenbach

Zoque folkets barn

Mexiko. Skolans läsår 2020-2021 som påbörjades i måndags kommer att bli begränsande och ojämlikt för drygt 60 barn som tillhör zoque folket i byn Benito Juarez Chimapalas i Oaxaca och går grundskolan och förskolan. Inte nog med att de redan i dagsläget lever med social eftersläpning kommer de nu att ha det svårt att delta i undervisningen via television och internet p g a sin ekonomiska situation.

I detta samhälle som ligger mitt i Chimalapas djungel är det bara 15 % av invånarna som har tillgång till betald television eftersom det kostar 230 pesos per månad och ännu mindre till internetuppkoppling med betalt kort som kostar 10 pesos per timme.

Barnen som går grundskolans årskurs ett och två fick studiehandledningsmaterial från sina lärare men de som går årskurs tre till sex blev hänvisade till WhatsApp och tv sändningar för att följa undervisningen enligt rådande rekommendationer. Benito Juarez är en delkommun av San Miguel Chimalapas och ligger österut i Tehuantepec näset, cirka 8 timmars resa från Oaxacas huvudstad.

Dess invånare är historiska försvarare av chimalapas djungel och därför hamnar ofta i fejd med inkräktare från tzotzil folket i Chiapas. Att komma fram till byn är krångligt p g a dåliga vägar och väderförhållanden. Det handlar om totalt ca 250 personer som bor där. Deras ekonomi baseras huvudsakligen på jordbruk och produktion av harts från resinaväxten. Det senare har stoppats p g a det sanitära nödläget orsakat av pandemin och innebär en ekonomisk förlust.

Föräldern Italia Jimenez säger att det blir svårt för henne att hjälpa sina barn med skolgången via television eftersom hon inte kan läsa eller skriva. Hon bakar tortillas till egen mat och till försäljning och hennes man arbetar.

"Jag vet inte vad vi ska göra här hemma. Just nu har vi tv abonnemang men avgiften ska betalas varje månad och ibland har vi inga pengar alls. Jag vet inte vad som kommer att hända. Allt det här blir mycket svårt för oss p g a vara levnadsförhållanden och att vi bor så avlägset från allt."

Mauro Vasquez Cruz som är föräldraföreningens ordförande säger att den nya normaliteten försvårar skolgången eftersom inte alla familjer kommer att ha tillgång till betald tv p g a dålig ekonomi.

"Lärarna gav oss studiehandledningsmaterialet som hör till årskurs ett och två men barnen som går årskurs tre till sex får delta i undervisningen via tv så vi vet inte hur vi ska göra. Barnen som går förskolan har det sämst med hjälp. Det är ingen som ens har pratat med dem."

Förutom undervisnings situationen som de ännu inte vet hur de ska lösa drabbas dem av frånvaron av läkare och sjuksköterskor på den enda vårdcentralen som finns och som har varit stängd sen två år tillbaka. De måste åka till närmaste byn som ligger i Chiapas Stat för att få vård.

De sade till sist: "Viruset Covid 19 har inte visat sig här men vi är däremot drabbade av denguefebern. Vi har inte tillgång till sjukvård. Vi är helt övergivna. Förvisso har vi alltid varit det."Publicerad: augusti 2020

Flera: Nyheter  • LatiCe är en ideell förening med org. nr. 802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe