Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


Citronmelissvatten

Carolina Vàsquez Araya
El Quinto Patio
LatiCes översättare: Hugo Klappenbach

Inget dämpar ängslan så effektivt som att sluta en pakt. Senaste dagarna har den påstådda dialogen som inletts mellan den salvadoranska regeringen och de kriminella gängen, som fruktas av det centralamerikanska samhället p g a sin makt och sin extrema hänsynslöshet, varit hett samtalsämne. Bilder på tatuerade, halvnakna ungdomar ställda i perfekta rader eller infösta i burar visas på media och sociala nätverk för att beskådas av allmänheten som ett av de stora hoten mot den sociala freden. Oförmögen att förstå problemet i sin helhet och ännu mindre att se dess ursprung slutar medborgarna sina led för att fördöma dem och kräva radikala åtgärder som "utrotar pesten".

Det finns åtskilliga studier och undersökningar som ägnat sig att försöka förstå varför dessa barn, ungdomar och unga vuxna ansluter sig till gängen. Åskådaren som tittar på frågan lite på avstånd är mera benägen att fördöma än att i stället söka efter denna mänskliga tragedins orsak. Detta trots att det är uppenbart att det handlar om en situation av övergivenhet, fattigdom och om systemets oförmåga att tillgodose de nya generationernas mest akuta behov. Det skulle emellertid räcka med att kasta en blick på scenariot denna sociala patologi utvecklas i för att inse vilket stort ansvar samhället bär för den i o m dess tillåtande inställning gentemot myndigheternas och de ekonomi ansvarigas utspridda korruption.

När dessa barn och ungdomar berövas möjligheten till en utbildning blir dem lätt villebråd för värvning till de kriminella gängen. Vissa av dessa gäng agerar i samarbete med polisen eller armén med löfte om att inte bara tjäna en lön utan även åtnjuta deras skydd. I de länderna som utgör knarkets korridor kontrollerar gängen hela bostadsområden där detaljförsäljning av droger och lönnmord koncentreras, vilket i sin tur administreras av organisationer i kontakt med högt uppsatta personer inom makteliten och därmed oåtkomliga för rättsväsendet.

Vid en analys av räckvidden och omfattningen av gängproblemet bör i första hand ställas frågan om hur en regering skulle kunna uppnå ett fredsavtal utan att angripa själva orsakerna till det. D v s genom att rätta till allt uteblivet och försummat ansvar vars konsekvenser har genererat en klyfta lika djup som letal inom de centralamerikanska samhällena.

Det handlar inte om att lindra cancern med citronmelissvatten utan om att påbörja en omfattande, djupgående läkningsprocess av samhällens alla sår som uppstod som en följd av deras respektive folks utbredda misär. Framför allt måste detta ske med fokus på integration av de nya generationerna från Statens sida.

Om man nu en som process ska komma igång är det absolut nödvändigt att man förstår att gängen inte uppstod spontant av sig själva utan att de är en konsekvens av den rådande korruptionen i det politiska och ekonomiska systemet som påtvingats av intressegrupper så som oansvariga företagare, ett verkningslöst rättsväsende, en Riksdag i maskopi med de som plundrar sina länder och regeringsansvariga som är oförmögna att förstå sitt eget ansvar gentemot egna landets framtid.

Inför denna enorma utmaning måste en pakt gå till botten av problemet utifrån ett långsiktigt perspektiv och med förpliktelse att genomföra de nödvändiga förändringarna så att aldrig mer ett barn ska behöva mörda för att ha mat att äta.

Kriminalgängen uppstår inte spontant. Det är systemet som producerar dem.

www.carolinavasquezaraya.com
elquintopatio@gmail.comPublicerad: september 2020

Flera: Nyheter  • LatiCe är en ideell förening med org. nr. 802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe