Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


Den saknade detaljen

Carolina Vásquez Araya
El Quinto Patio
LatiCes översättare: Susana Viaux

Att avsluta med resten av institutionalisering är maffians slutliga mål. Frågan om kooptering (medlemskap beslutas av gruppen själv) inom domstolarna i rättsväsendet i Guatemala är inte föremål för mycket uppmärksamhet från medborgarna. Faktum är att i dessa tider när befolkning befinner sig nedsänkt i den surrealistiska världen av ett viral hot av planetariska dimensioner med möjligheterna att förlora sina jobb, ser sina inkomster minska och med rädsla för smittan få är tankar som tränger igenom och får en viss övervägande effekt. Därför vad som förhandlas för nuvarande i den guatemalanska kongressen om valet av domstolarna, med försökt att neutralisera och slutligen eliminera den konstitutionella domstolen vars prestanda ligger fortfarande inom ramen för den rättsliga ordningen, är någonting som lätt förbigår allmänhetens uppmärksamhet som även om det är förståeligt är mycket farligt.

Guatemala har drabbats av extremt våld – fysiskt och psykologiskt - under lång tid . De beväpnade konflikter påverkade outplånligt mer än en generation och skapade en tjock atmosfär av rädsla och misstro, vars närvaro påverkar även efter så många år allt försök till demokrati med en apatiskt och inte särskilt benägen attityd från befolkning att engagera sig i politiska frågor. Maktmissbruk och länkar mellan narkotikakarteller och affärs, politiska och militära kretsar, har medfört en konsolidering av maffian i statens institutioner med särskild tonvikt på rättssystemet, och garantier för straffrihet för dem som begår alla typer av brott under maktens skydd.

En av orsakerna till medborgarnas apati i förhållande till institutionernas effektivitet är just den absurd höga straffriheten i administrationsapparaten där de som vågar rapportera brott ofta utsätts för repressalier och ekonomiska förluster på grund av rättssystemets dåliga prestanda. Detta har varit historiskt präglat av bestickning, tryck från kraftcentra och maffian i val av domstolarna och domare. I detta scenario är befolkning försvarslös och framför allt maktlös inför en kraftfull apparat vars krånglighet är obegriplig för dem . En av orsakerna av denna brist på förståelse angående en av fundament i det demokratiska systemet har varit en systematisk blockering från maktgruppen mot kvalitetsutbildning som är ett av grunden för medborgarrörelsen och begränsningar av rätten till information.

Dessa begränsningar av medborgarnas utbildning och rätt till information har varit avgörande för att ha befolkningen ovetande för manövrerna från deras lagstiftare som dessutom har valts i enlighet med en lag utformade speciellt för att förhindra medborgarna fulla deltagande och därför även när deras närvaro i församlingen är laglig innerst inne är den olaglig. Allt detta medför en dynamik av koncentriska cirklar genom vilka grupper, vars band och överenskommelser har lyckats fånga alla makttrådar, försöker befästa den totala kontrollen av de viktigaste statliga institutionerna och därmed neutraliserar på ett definitivt sätt allt som kan leda till att förstärka den begynnande aktuella demokratin. Om det fattades någon detalj i den här oländiga situationen om valet av domstolarna så är det viktig att lägga till att några av de mest inflytelserika personligheterna i denna process sitter för närvarande i förvar anklagade för mycket allvarliga korruptionshandlingar.

Koopteringen inom rättsväsendet är det första steget mot diktaturen.

www.carolinavasquezaraya.com
elquintopatio@gmail.comPublicerad: augusti 2020

Flera: Nyheter  • LatiCe är en ideell förening med org. nr. 802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe