Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


Oanständiga förhållanden

Carolina Vásquez Araya
El Quinto Patio
LatiCes översättare: Emma Palmgren

Politiska spel i kristider utsätter miljontals människors liv. Att vi ska infekteras verkar vara ett oundvikligt faktum. Också att vissa av oss kommer att dö. I själva verket bevittnar vi i första raden en händelse som kan äventyra inte bara vår förmåga att överleva, utan också – och mycket viktigt – vår mänskliga känslighet, vår känsla av samhälle och vårt sätt att möta osäkerhet om framtiden, något så långt från våra förväntningar. Pandemin som har förlamat världen avslöjar bristerna i förhållande till vetenskapens och medicinens kapacitet – vars framsteg inte verkat tillräckligt inför en okänd virusattack – men också bristen på säkerhet om mekanismerna bakom transcendentala beslut av på vilket människoliv beror.

De system som har styrt våra länder i mer än ett sekel – och deras grundläggande strukturer med en tydlig kolonial karaktär – kännetecknas av maktkoncentrationen och begränsningarna för tillgång till utbildning för den stora majoriteten, i syfte att skydda den makten och hålla i fjärd varje försök till demokratisering och folkligt deltagande på den politiska arenan. Neoliberalismen tog systemet till det yttersta, konsoliderade dess strukturer genom att förhindra ekonomisk utveckling av de nödvändigaste lagren och förvandla dem till en plantskola för grundarbete utan möjligheter till framsteg, men mycket nödvändigt för att säkerställa ökningen av deras rikedom.

De härskare som sätts i makten av eliterna svarar därför på slogans som dikteras av företagens intressen och fattar samförstånd med sina sponsorer. Detta är scenariot i fullständig pandemi: politiker utanför allmännyttan med makten att besluta om miljontals människors liv, allt baserat på det ekonomiska systemets främsta prioritering. För denna kupol har Covid-19 varit ett universalmedel. Protesterna tystades, rädsla rådde och resursflödet för att hantera hälsokrisen modererades enligt strategier utformade bakom stängda dörrar.

Sammanfattningsvis är livet för folken i den tredje världen – och även för den första som framgår – knuten till beslut som skiljs från det mest grundläggande humanitära konceptet, beroende på hur mycket minskning av stort kapital kan undvikas även om detta bör sätta arbetarnas liv i fara. Som bakgrundsmusik används mediemiljön och det virtuella universum för att förvirra begrepp, sprida felaktig information, stimulera avvisande av utsatta grupper och posera scenarier av terror vars påverkan orsakar en bekväm social förlamning.

De oanständiga relationerna mellan kapital och politik har aldrig varit tydligare än i denna parentes, vars gränser och omfattning fortfarande är okända. I denna hälsokriminalitet i globala proportioner utgör förstörelsen av den statliga infrastrukturen – med allt detta innebär – programmerad och genomförd bakom människornas rygg, ett konkret bevis på att det dominerande politiska och ekonomiska systemet snarare är än en kapitalistisk strategi, ett verkligt självmord och framför allt ett hot mot utvecklingsmöjligheterna i våra länder.

Idag har det rena skelettet från ett rovdjurssystem blivit exponerat, vars misstag faller av deras vikt inför ansenliga bevis på deras oförmåga att svara på en humanitär kris. Världen måste förändras, men det gör också vår uppfattning om verkligheten. Denna pandemi verkar vara en del av ett krig och vi, enkelt kanonfoder.

Försvagningen av staterna har visats sig vara ett riktigt självmord.

elquintopatio@gmail.com
www.carolinavasquezaraya.comPublicerad: maj 2020

Flera: Nyheter  • LatiCe är en ideell förening med org. nr. 802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe