Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


Herr President sex procent

Carolina Vásquez Araya
El Quinto Patio
LatiCes översättare: Emil Duberg

Sebastián Piñera har nått lågvattenmärket vad avser förtroendet för en folkvald. När förtroendet för en regeringschef är så lågt som 6%, som för Chiles president Sebastián Piñera, måste de resterandes inställning förstås som ett avvisande av Piñeras styre. Det här förstår till och med en lekman. Trots detta håller denna affärsman - vars högsta önskan att vidhålla kommandot påvisar hans överdrivna ambition om makt - landet i ett konstant krisläge. Landet är paralyserat av protesterna. Under protesterna har befolkningen utsatts för upprepade kränkningar av de mänskliga rättigheterna, utförde av polisstyrkor som inte riskerar några rättsliga konsekvenser.

Runt om i världen har medborgardemonstrationerna i Chile väckt en våg av solidaritet med denna detta folk. För första gången har befolkningen blivit en och samma enhet bestående av invånare från alla samhällsskick. Denna enhet är kapabel till att skaka det mest aggressiva ekonomiska systemet: neoliberalismen. Piñeras fullständiga förnekande av situationen utgör därför en överträdelse av demokratiska grundpelare. Det kan med skäl hävdas att hans agerande uppvisar stora likheter med Pinochets diktatur med försvinnande, mord och kidnappningar.

Fallet är dock inte unikt. Den franske presidenten, den bolivianska diktaturen och Brasiliens auktoritära och högerextrema styre står också inför det faktum att endast en liten av befolkningar accepterar deras styre. De nämnda är dock inte de enda, utan även andra regeringen och ledare som prioriterar multinationella företag och ekonomisk elit ifrågasätts över hela världen. Det som står på spel är således överlevnaden av demokratiska stater.

Den största faran med styret i nämnda länder är minskningen av medborgarnas makt. Med andra ord; det politiska systemet har förändrats för att tillgodose eliten fördelar med hjälp av ad hoc-lagstiftning vars främsta mål är att minska den stora majoritets möjlighet att påverka ländernas politik. Ett typexempel på detta är privatiseringen av högkvalitativa skolor och andra delar av välfärden. Detta är eftersträvansvärt för styrande i dessa länder eftersom en utbildad och kunnig befolkning är det största hotet mot de styrandes hegemoniska planer. Däremot utgör inte en befolkning som enbart behöver tänka på sin egen överlevnad ett hot, eftersom de varken har tid eller ork att ta plats i landets angelägenheter.

Händelseutvecklingen i Chile utgör ett exempel på hur maktmissbruk har väckt folket från ett apatiskt tillstånd till att bli en stark röst i frågor som berör folket. Det är av vikt att lyfta fram den chilenska ungdomen, vars styrka och uthållighet har lyckats sätta den politiska maktens taktik ur spel. Andra nationer i likartade situationer ser det chilenska folkets motstånd som ett exempel de hoppas kunna återskapa.

Ungdomen är den oumbärliga huvudpersonen i varje förändringsprocess.

www.carolinavasquezaraya.com
elquintopatio@gmail.comPublicerad: februari 2020

Flera: Nyheter  • LatiCe är en ideell förening med org. nr. 802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe