Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


Den gudomliga extremhögern

Carolina Vásquez Araya
El Quinto Patio
LatiCes översättare: Cecilia Wenberg

Under parollen att behärska genom tro konsolideras designdoktriner. Från andra hälften av förra århundradet växte en plötslig tillväxt av protestantiska och pingstkulter i alla latinamerikanska länder. Detta fenomen hade sitt ursprung i geopolitiska dominansstrategier som inrättats av Förenta staterna, som ett sätt att påverka de sociala rörelserna på vår kontinent och neutralisera - inom ramen för det kalla kriget - varje utbrott av subversion i de fattigaste sektorerna. Med en ny marknadsföringsstrategi, som inte hade setts förut, lyckades dessa sekter nå folket genom TV-program, marscher, stora samlingar på offentliga platser och dörrknackningar för att erövra nya följare.

Den katolska kyrkan - med sin obestridliga framträdande i latinamerikanska samhällen och regeringar - oroade sig aldrig för att försvara och öka sitt inflytande, då den ansågs garanterad. Därför spelade dess monarkiska inställning på honom och lite efter hand var hans församlingspartner på väg att migrera mot en kult närmare hans intressen och behov. Den konservativa katolicismens elitstruktur kunde inte förhindra uppkomsten av den nya välståndsteologi, vars inflytande växte när små tempel dök upp överallt med ett mer attraktivt erbjudande och närmare de populära sektorerna.

Denna ideologi representerar ett av de största instrumenten i det nyliberala systemet för att övertyga folket om att det finns ett förhållande mellan deras gemenskap med Gud och materiella fördelar, i allmänhet avsedda att berika sin pastor och därför utvidga sin kyrka. Därav att idén med välstånd måste komma från personlig ansträngning och inte från en adekvat omfördelning av landets rikedom från statsförvaltningen. En annan grund till dessa trosbekännelser är betoningen av förnekelse för alla former av rättvisa för kön, sexuell mångfald, sexuella och reproduktiva rättigheter, feminism och allt som representerar en utmaning för deras ultrakonservativa doktriner.

Denna strategi - framgångsrik och framträdande territoriell - är idag ett hot mot medborgerliga rättigheter i de flesta latinamerikanska länder. Man kan se infiltrationen av dessa sekter i politiken, så pass mycket att det bestämmer riktningen på beslut som påverkar medborgarskapet som helhet; med beaktande, rättigheterna till trofrihet och staternas sekulära karaktär, fastställd i konstitutionella texter. Manipulering av tro - fenomenet underlättas genom åtkomstbegränsning från folk till kvalitetsutbildning - vilket är ett av de mest katastrofala sätten att neutralisera deras medvetet och analytiskt deltagande i de mest avgörande politiska händelserna i landet och därmed utöva ett medvetet och ansvarsfullt medborgarskap.

En extrem högersektor, vars tänkande alltid har varit inriktade på att få största möjliga fördelar med ett orättvist och individualistiskt system. Detta har ökat plattformen och visar en falsk religion, genom vilken de påverkar processer och lagstiftningsarbete. Dess syfte är att eliminera utrymmen för deltagande och befästa det politisk-ekonomiska systemet som har inrättats. Dessa spektakulära böner visas för affärsmän, korrupta och giriga härskare, så vanliga att de utgör de värsta av brott.

www.carolinavasquezaraya.com
elquintopatio@gmail.comPublicerad: januari 2020

Flera: Nyheter  • LatiCe är en ideell förening med org. nr. 802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe