Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


Svåra tider

Carolina Vásquez Araya
El Quinto Patio
LatiCes översättare: Emma Palmgren

En linje har dragits mellan före och efter; att korsningen kommer att definiera framtiden. Världen har mött pandemier genom sin historia, men aldrig med en sådan mängd information – falsk eller verklig – och under sådana osäkra förhållanden för miljontals människor.

Scenarierna varierar dramatiskt mellan utvecklade länder och stora regioner där ojämlikhet och absolut elände härskar. För länderna på vår kontinent kan prövningen leda till en medvetenhet om det brådskande behovet av att ge en roder i den offentliga politiken, särskilt inom områdena hälsa, utbildning, bostäder och mat; annars skulle konsekvenserna kunna leda till ytterligare fördjupning av fattigdomsförhållandena och brist på möjligheter för den stora majoriteten, ännu värre än de nuvarande.

Bland de segment som är mest känsliga för denna hälsoutmaning är de historiskt utsatta grupperna; ursprungsbefolkningen; migranter; stadsbälten av slummen som berövas offentliga tjänster (vatten, avsfallshantering, brist på hälsovård, våld); samhälle i extrem fattigdom; kvinnor och en hög andel barn i kroniska och/eller akuta undernäringstillstånd. Den prioriterade uppmärksamheten för dessa grupper beror emellertid på beslut som dikteras av sektorer av ekonomiskt intresse, allmänt känd för sin antagonistiska ställning när det gäller socialförsäkringspolitik.

Om det finns något positivt i den nuvarande pandemin som orsakas av det nya viruset, är det den oundvikliga säkerheten att inför denna fara är vi alla lika sårbara och de oberörda områdena av social och ekonomisk status är suddiga inför ett hot som slår utan undantag. Politiska system utformade baserade på styrkan av små maktcirklar är därför ett av styrelsens torn som får de kraftigaste slagna. Detta, eftersom om en grundläggande omvandling mot rättvisare system, med starkare stater och med betydande förbättringar av offentliga tjänster inte kommer att vara omöjligt att gå tillbaka till den ekonomiska återhämtningen, redan hårt drabbad av extrema åtgärder som har världen praktiskt förlamat.

I denna tvångsfördjupning är det av enorm vikt att agera ansvarsfullt gentemot sig själva, familjen och samhället. Att ta på allvar och följa de bestämmelser som hälsomyndigheterna har föreskrivit garanterar inte bara personlig säkerhet, utan överskrider de omgivande. Påverkan som orsakas av stopp av normala aktiviteter kommer att ha oförutsedda konsekvenser för samspelet mellan människor och är en värdefull möjlighet att granska attityder och reparerar relationer. Bland dessa åtgärder bör en reflektion över behovet av att fastställa strängare parametrar för ett omfattande skydd av barn, en av de grupper som är mest känslig för varje kris, vara avgörande.

I länder med djupa ojämlikheter, som händer i de flesta latinameriknaska länder, kommer idag alla de endemiska svagheter som finns i de politiska ramarna som upprättats till förmå för några få att visas grovt. Därför bör översynen av dessa system inte skjutas upp eftersom det gör risken för miljontals invånare att riskera. Med tanke på omständigheterna bör myndigheterna fokusera på studien av adekvat offentlig politik för att möta ett scenario belastat med hot och omvandla dem till främjande fordon för att generera förändringar och därmed nya utvecklingsmöjligheter för hela befolkningen.

Karantänen är en tid att reflektera över våra beslut.

www.carolinavasquezaraya.com
elquintopatio@gmail.comPublicerad: mars 2020

Flera: Nyheter  • LatiCe är en ideell förening med org. nr. 802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe