Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


Bukeles autoritära frestelse i El Salvador

Salvador Gonzales Briceño *
Alai Amlatina
LatiCes översättare: Hugo Klappenbach

Nayib Bukeles
- Använda sig av dialogen är demokratins främsta särdrag

Politisk kris i El Salvador. Presidentens Nayib Bukeles autoritära tête visade sig då han söndagen den 9:e februari skickade sina soldater och poliser att inta Riksdagen.

Oppositionspartierna Stora Alliansen för den Nationella Sammanhållningen (Arena) och Farabundo Martí Front för den Nationella Befrielsen (FMLN) dröjde inte med att reagera.

Inrikes så väl som utrikes kommentarerna betecknade händelsen som en själv kupp eller en kupp mot Riksdagen iscensatt från regeringens sida i o m det handlar om två självständiga statsmakter.

Vilket argument användes som grund för kuppen? Att Riksdagen inte gav presidentens begäran om drygt 100 miljoner dollar till en Territoriell Kontrollplan, avsedd att bekämpa gängorganisationen Mara Salvatrucha, en brådskande behandling.

Bukele, stående bakom riksdagsledamöternas tribun som om den var en predikstol, gjorde uppror i Guds namn. Märkligt nog med ett religiöst svepskäl och Bibeln i handen, båda skojiga handlingar avsedda att vinna till sig folkets stöd. Långt ifrån kopplingen mellan religion och politik som Bolivias självutnämnda President Janine Añez gjorde.

Kuppvanan i Latinamerika har inte tappat fart trots detta XXI:a sekel. Tvärtom, sen Förenta Staterna (USA) lägger sig i hela tiden och fortsätter att behandla oss som sin bakgård med Monroedoktrinen från artonhundratalet nu i ny, återupplivad version via Trump.

Så är det. Washington står alltid bakom varje kuppaktivitet i regionen och i varje land som försöker hitta sin egen väg genom nationalismen, självständigheten eller frigörandet från USA:s inblandning. Det räcker med att någon regering kapar kontrollen något amerikanskt företag utövar över lokala naturtillgångar för att utlösa en kupp. Svårt att hitta maken till svepskäl.

Högern och alla regeringar som hyser denna politisk-ideologiska nyans är alltid benägna att sälja sitt fosterland till utländska intressen i allmänhet och till USA i synnerhet, varje gång de kan få smulor av makt eller/och pengar. Och Bukele beter sig som en sådan.

Besvärad p g a att Riksdagen i februari inte godkände hans begäran om att få igenom ett lån från Centralamerikanska Ekonomiska Investeringsbanken (BCIE på spanska, övers. anmärkning) på 109 miljoner dollar satte han igång med att begå brott mot landets Grundlag.

Han använde sig av två av sitt Magna Cartas artiklar nämligen 167:an för att kalla Riksdagen till extra sammanträde och/eller 87:an för att framkalla folkets uppror i syfte att återställa den konstitutionella ordningen. Bukele använde sig av armen och polisen för att gå lös på Riksdagen, vilket är en aldrig skådad händelse i El Salvador.

Fick han i söndags stöd från polisen och militärerna p g a att dessa institutioner skulle få ekonomiska fördelar (upprustning i planens tredje fas) av det eller var det p g a de betraktar Presidenten som deras Överbefälhavare? Kraftmätningen mellan de två statsmakterna har andra vinklar i olika frågor.

Hur som helst har Hösta Domstolen i detta centralamerikanska land förbjudit Presidenten att sammankalla Riksdagen i syfte att godkänna ovannämnt lån. Utöver detta är uppenbart att den salvadoranska oppositionen ogillar förfarandet.

Enligt vissa riksdagsledamöter saknar Kontrollplanen tydliga mål och syfte och de pekar även på att det förekommit oegentligheter så som valet av företaget som ska ansvara för fyra tusen bevakningskameror och förskingring av pengar till ändamål som avviker från de åberopade säkerhetsmässiga skälen.

Bukele lyssnar inte på kravet på sakliga, berättigade argument för planen från riksdagsledamöternas sida. Under tiden, högern och vänstern uppträder eniga mot honom.

Det väsentliga är att ingen i eller utanför El Salvador vill ha en statskupp. Minnet av det förflutna med militarism och inbördeskrig känns betungande och gör ont. Bukeles agerande gjorde att de två oppositionspartierna enades mot honom. Nu är det dags att de upprättar en dialog sinsemellan som en demokratisk grundprincip som bör finnas i varje land (12 februari 2020).

* Direktör på geopolítica.com.@sal_briceoPublicerad: februari 2020

Flera: Nyheter  • LatiCe är en ideell förening med org. nr. 802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe