Dossier och video: Frihetsberövade kvinnor

De bortglömda kvinnorna

Denna tematiska dokumentation syftar till att synliggöra situationen för kvinnor som är frihetsberövade (Frihetsberövade kvinnor=FK), särskilt i fängelsesystemet i Latinamerika, även om det också innehåller en artikel om Sverige. Beträffande det latinamerikanska fängelse-systemet kan man säga att det finns en överdriven användning av förtrycksfängelse, som har utformats för män och som kännetecknas av bristen på ekonomiska resurser, vilket till exempel uttrycks i överbelastning och dåliga sanitära förhållanden, brister i utbildnings- och rehabiliteringsprogram (inklusive deras frånvaro) som garanterar icke-återfall i kriminella aktiviteter. Det hävdas att en av tre brottslingar i Latinamerika upprepar, de flesta, för mer allvarliga brott än för dem som de dömdes för första gången. I Sverige å andra sidan är en positiv trend synlig i detta avseende eftersom återfallet i kriminella aktiviteter minskar, kanske på grund av de återintegrerings- och rehabiliteringsprogram som genomförs.

Dossier – Frihetsberövade kvinnor i format: Pdf | Epub | Mobi

De bortglömda kvinnorna

Rekommenderade artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *