Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe Söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.orgarkiv

LatiCes Publikationer

LatiCe bildas med avsikt att skapa ett utrymme för kommunikation mellan Latinamerika och Sverige. Därför beslutades om utgivning av en nättidskrift. Nu vill vi ta ytterligare ett steg och fördjupa oss i de relevanta områdena för vårt arbete genom att starta en serie tematiska utgivningar som vi kommer att presentera på vår hemsida.


Den 24 mars 2014

Why do we oppose mega-mining? Why do we oppose mega-mining?

Genom denna publikation vill vi synliggöra tre fall av folkets motstånd mot de storskaliga gruvprojekten i Latinamerika. Ungdomsorganisationen Amazonas Community exponerar orsakerna som leder dem till att motsätta sig oljeprojektet och storskalig utvinning i Amazonas. Församlingen av självsammankallade grannar av Esquel berätta skälen till deras NEJ TILL GRUVAN. Sociologen Lina Solano Ortiz introducerar oss till det problem som har lett till att många bondkvinnor organiserar sig i Kvinnor Försvarare av Pachamama.

Why do we oppose mega-mining?, läs mer
  • LatiCe är en ideell förening med org. nr.802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe