Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


Landsomfattande marsch utlyst mot främjandet av GMO

Jean Chicana
Servindi
Översättare: Edit Holm

Så Bolivia
Jordbruks toppmöte "Så Bolivia"
Bild: consuladodebolivia.com.ar

Bolivia. På de sociala nätverken har bolivianska medborgare meddelat om kommande protester mot användandet av genmodifierade frön som ska äga rum lördagen den 23 maj i landets största städer.

Städer som redan har bekräftat sitt deltagande är Cochabamba (Plaza 14 de Setiembre), Santa Cruz (Plaza Manzana 1) och La Paz (Plaza Abaroa). Fler deltagare från Sucre, Pando, Tarija, Oruro, Potosí och andra provinser förväntas ansluta sig för att försvara de inhemska fröerna för säkerheten, folkhälsan och livsmedelssuveräniteten.

GMO-positivt möte

Som bekant är det Bolivias president Evo Morales Ayma som ligger bakom genomförandet av jordbrukstoppmötet "Sembrando Bolivia" ["Så Bolivia"]. Sagda toppmöte ägde rum tisdagen den 21 och onsdagen den 22 april 2015 i staden Santa Cruz de la Sierra.

Det främsta målet med detta möte där tjänstemän, företrädare för jordbruksföretag, civila organisationer och bondeorganisationer deltog var enligt den bolivianske presidenten att initiera en omvandling av jordbrukssektorn till "en av den nationella ekonomins pelare tillsammans med gruvsektorn, energisektorn och olja- och gasindustrin". Därför anordnades på konferensen fem rundabordssamtal för att diskutera utveckling inom ett antal områden: investeringar på nya marknader, produkttyper, industrialisering i samarbete mellan staten och producenterna samt utökandet av den totala areal som idag används för jordbruk.

Tveksamheter

Vad gäller den sista punkten nämndes en expansion av den uppodlade marken på tre till tretton miljoner hektar. Samtalet om användandet av genmodifierade grödor och bioteknik kom emellertid inte fram till någon klar slutsats.

Republikens vicepresident Álvaro García Linera uttryckte att genmodifierade grödor är ett modernt sätt att "öka produktionen". Dock krävde ordförande för La Cámara Agropecuaria de Oriente [Östra Bolivias jordbrukskammare] att man skulle ha en teknisk debatt om användandet av genmodifierade organismer (GMO).

Ledare för den bolivianska fackliga jordbruksarbetarorganisationen CSUTCB Rodolfo Machaca förklarade att "enligt WHO och FN:s rekommendationer är GMO negativt och hälsofarligt och vi i Bolivia borde tänka efter både två och tre gånger innan vi utökar användandet av genmodifierade grödor". Därför föreslog han en folkomröstning för att låta det bolivianska folket besluta i frågan.

Denna tveksamhet fick bonderörelsen och ursprungsbefolkningarnas organisationer att mena att toppmötet "Sembrando Bolivia" uppmuntrat införandet av transgena frön. Dessutom avslöjade dagstidningen El Debate de Santa Cruz att flera producenter trots avsaknaden av lagstiftning på området och vetot för bioskydd redan använder sig av genmodifierade grödor för att odla majs och bomull.

Kritik och avståndstagande

Ett flertal specialister och rörelser har offentligt tagit avstånd från användandet av genmodifierade grödor på grund av de faror som detta skulle utsätta befolkningen för. Därför uttalade sig Consejo Nacional de Ayllus och Marqas de Qullasuyo [Nationella rådet för Qullasuyos ayllus och markas] (Conamaq-orgánico) som motståndare till toppmötet och lade fram 15 skäl till varför Bolivia bör rata transgena grödor.

Till de kritiska rösterna sällade sig ekonomen Miguel Urioste, forskare på Fundación Tierra [Stiftelsen Jorden] och förklarade att expansionen av jordbruksmarken kommer att bli "en dålig investering" om den tillslut enbart används för export av genmodifierad soja eftersom det inte kan garantera säkerheten och livsmedelssuveräniteten.

Under radioprogrammet "Soberanía Alimentaria" ["Livsmedelssuveränitet"] menade också den bolivianske arkeologen Carlos Lémuz Aguirre att president Evo Morales regering föredrar att lyssna på transnationella företag som Monsanto framför att lyssna på folket.

Lémuz kritiserade även att det finns lagstiftning som har drivits igenom av sittande regering, till exempel lag 144 från 2011, som har delar som strider mot Bolivias politiska konstitution när det gäller GMO.

Lémuz kritiserade även tidigare regeringar som Carlos Mesa och Rodríguez Veltzé för att ha öppnat upp för införandet av GMO. "I framtiden kommer ansvar att utkrävas för detta om man kan tala om skador på hälsan", menade han.

Fakta:

Enligt Demetrio Pérez, ordförande för Asociación Boliviana de Productores de Oleaginosas [Bolivianska föreningen för producenter av oljeväxter] (Anapo) och Diego Vilaplana, chef för Asociación de Proveedores de Insumos Agrícolas (Apia) är 95 % av de två och en halv miljon ton soja som Bolivia producerar årligen genmodifierad.Publicerad: juni 2015

Flera artiklar av: Servindi  • LatiCe är en ideell förening med org. nr.802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe