Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


Máxima Acuña: "De gör livet omöjligt för oss"

Servindi
LatiCes översättare: Margot Herbertsson

Tragadero Grande, Cajamarca
Foto: Joseph Zárate Salazar

Peru. Máxima Acuña som tillsammans med sin make bevittnade hur styrkor ur den nationella polisen och privata säkerhetsstyrkor från Yanacocha-gruvan gick in på deras gård i Tragadero Grande, Cajamarca, informerade att deras advokat var klar att lägga fram en rad anklagelser mot polisen och det nämnda gruvföretaget.

Händelserna ägde rum tisdagen den 20e januari. Enligt Máxima hade personal från gruvföretaget bevakat området. Senare anlände bilar från företaget och ett fordon som transporterade cirka femton poliser.

Utan att det fanns någon representant från justitieministeriet närvarande, gick poliser och personal från företagets privata säkerhetsstyrka in på gården. Bland säkerhetspersonalen fanns några som bar vapen som de dolde bakom sina ytterkläder. Enligt Máxima hade en av dem en kpist.

Beträffande den polisiära närvaron ansåg Mirtha Vásquez, Máximas advokat, att man formellt skulle be berörda myndigheter att identifiera "vilken polisstyrka som var där den aktuella dagen och på vems order". Advokaten misstänkte att det handlade om poliser i företagets tjänst och som agerat på order från detta. På detta sätt kan företaget frånta sig ansvaret för händelserna.

Detta intrång orsakade stor oro hos Máxima, till den grad att hon fruktade för sitt och familjemedlemmarnas liv. Polisintrång har blivit vanligt sedan fyra år tillbaka då företaget började intressera sig för det område som ägs av den 53-åriga Maxima och hennes make.

Det inträffade tycks ha samband med byggandet av ny bostad för familjen. Enligt Mirtha Vazquez, är byggnaden, uppförd av lersten (adobe), helt laglig eftersom den uppförts på den mark som ägs av Maxima och hennes familj. Bygget hade uppmärksammats av Yanacocha-gruvans vakter på måndagen, samma dag som man noterat omfattande trafik av företagets bilar.

"De vill inte låta oss bygga (...) de gör livet omöjligt för oss" var Maximas kommentar vid ett samtal med Servindi.

.

Även om polisen inte är kvar i området, åker gruvans ingenjörer omkring där och ibland stannar de till för att se vad som pågår och ta några foton.

Máxima tvekar inte. Om påhälsningen av polisen och Yanacochas egna säkerhetsstyrka hade ägt rum under andra omständigheter, hade det gått tillhandgripligheter. Detta hände 2011 när en grupp poliser trängde in på fastigheten, angrep dem fysiskt och sedan tände eld på huset.

Men inget av detta skedde denna gång, vilket berodde på närvaron av en journalist och en vän till familjen Chaupe. Tveklöst var närvaron av journalisten som följde händelseförloppet, inte något som polisen hade räknat med. Den andre som följde det som hände var Máximas make, Juan Chaupe, som bad "besökarna" om förklaringar utan att få svar. Med Yanacochas följe kom även pressfolk, "vänner" till företaget.

Vàsquez sade genast till att hon skulle anmäla företaget för intrång på fastigheten. Anmälan mot polisen skulle gälla tjänstefel.

Vad gäller den grupp poliser som deltog i tisdagens aktivitet, publicerade föreningen Grufides, som stöttar Máximas familj, de fotografier som journalisten och Máximas make tog. På dessa syns ansiktena på dem som var där, bland andra poliser och civila.

I Lima har demonstrationer till stöd för familjen organiserats, och grupper av ungdomar deltog i en protestaktion framför Yanacochas lokaler i Miraflores.

För att ta del av fotona på polisnärvaron på Máximas gård, tryck här.Publicerad: januari 2015

Flera artiklar av: Servindi  • LatiCe är en ideell förening med org. nr.802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe