Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


Krönika om den patagoniska laxmarken och motståndet från samhällen i Puerto Natales

Radio del mar
LatiCes översättare: Jesper Carlström

Samhället demonstrerade mot laxodling i Puerto Natales
Bildtext: Samhället demonstrerade mot laxodling i Puerto Natales

Chile. Inför det faktum att Magallanes-regionen/chilenska Antarktis är regionen med flest ansökningar om öppnandet av laxodlingar, sade regionsrådgivaren María Antonieta Oyarzo att "den chilenska staten måste vara ansvarsfull eftersom miljökrisen i Chiloé markerade ett före och ett efter gällande laxodlingarnas påverkan i landet. När det finns osäkerhet kring orsakerna till miljökrisen i Chiloé, kan vi inte fortsätta godkänna laxodlingar som om ingenting hade hänt".

Mer än 350 medborgare och deras familjer marscherade stridslystet för att utrycka deras vrede inför öppnandet av en fiskodling av laxföretaget Sealand Acuaculture, 18 kilometer från staden Puerto Natales.

Även andra personer anslöt sig till protesten längst med gatorna i denna stad i Patagoniens södra spets, däribland företrädare för jordbrukare, bybor, turistguider, fiskare, lokala biologer och miljöorganisationer samt diverse yrkesverksamma.

Detta är de boendes första storskaliga manifestation mot laxföretaget Acuimags miljö- samt sociala och territoriella kränkningar, och mot företaget Sealand Acuacultures försök att driva igenom ett nytt projekt vid floden Hollemberg, där företaget årligen vill producera 3000 ton smolt.

Projektet, som kostar 24 miljoner dollar, skulle generera ungefär 40 arbetstillfällen, säger företaget.

Marschen organiserades av Última Esperanza:s medborgarförsamling, Isabel Riquelme-kolonin; som samlar 150 grannar, en grupp av turistguider samt studenter och miljöorganisationer. Med hjälp av journalister, lokala radiopratare samt chilenska och patagoniska artister, kulminerade marschen med en kulturell ceremoni på Puerto Natales stora torg.

- Vi får inte tillåta att Puerto Natales förorenas såsom Chiloé

Carmen Soto, jordbrukare och ordförande för Isabel Riquelme-kolonin, anmärkte att de blivit varse om att det faktiskt finns 78 laxodlingar med tillstånd att etablera sig i Puerto Natales och Magallanes.

Enligt henne, så genererar detta en stark ovisshet bland medborgarna gällande laxodlingarnas framfart, och hur dessa påverkar miljön, ekonomin, kulturen och det allmänna välmåendet, samt förpliktigar hela Magallanes-regionen.

Soto tillade att de just nu uppmanar myndigheterna att stoppa detta initiativ, att de inte får tillåta att Puerto Natales förorenas såsom Chilóe en gång gjorde. "Vi kan inte fortsätta förorena våran stad. När det finns osäkerhet kring orsakerna till miljökrisen i Chiloé, kan vi inte fortsätta godkänna laxodlingar som om ingenting hade hänt".

Kampanj för ett försvar av territoriet, vattnet och dess folk

Samtidigt, anmärkte regionsrådgivaren María Antonieta Oyarzo att "det är grundläggande att Última Esperanza:s medborgarförsamling, Magallenes, och vilken kustregion som helst i landet, tar och gör till sin rätt att bestämma över sin regions egen utveckling samt användning; rätten att bestämma över platsen där man bor, där familjer skapats och där man genom flit har skapat ett hem".

Oyarzo framhöll att "vi i södra delen värdesätter vårt lugn, vår samlevnad, säkerheten att gå på dess gator och det faktum att vi kan uppskatta skönheten och renheten av våra vatten. Detta borde vi ta hand om".

Hon tillade även att "vårt kall som territorium är inom turism, jordbruk och småskaligt fiske. Det är dessa områden som vi borde främja och stärka. Man måste vara ansvarsull och tvinga fram en utvecklingsstrategi som värnar om Magallanes hållbarhet, vattnets värde, medborgarnas rätt till deras mark, respekten för våra egenheter y bevarandet av platser med ett stort historiskt värde. Detta för nuvarande och framtida generationer".

Inför det faktum att Magallanes-regionen/chilenska Antarktis är regionen med flest ansökningar om öppnandet av laxodlingar, sade regionsrådgivaren María Antonieta Oyarzo att "den chilenska staten måste vara ansvarsfull eftersom miljökrisen i Chiloé markerade ett före och ett efter gällande laxodlingarnas påverkan i landet. När det finns osäkerhet kring orsakerna till miljökrisen i Chiloé, kan vi inte fortsätta godkänna laxodlingar som om ingenting hade hänt".

"Laxens tidvatten" anländer nu till Puerto Natales

Organisationerna i Puerto Natales anmälde nyligen att Sealand Acuacultre redan börjat röra upp i terrängen där de ämnar anlägga sin laxodling. Företaget, som förresten redan innehar en laxodling i Calbuco-regionen, söder om staden Puerto Montt där rött tidevatten, det vill säga extrem algblomning, nyligen skapade en sanitär kris.

Med detta så förstör de för all framtid historiska lämningar från Kawésqar-kulturen i Hollembergs flodstrand, och kränker därmed lagen som just ska skydda dessa lämningar, samt denna grupp av urinvånares rättigheter. Även ett annat laxföretag, Acuimag, har förstört arkeologiska lämningar i denna del av landet.

Vid sidan av detta, avslöjade Carmen Soto - ledare för medborgarrättsrörelsen mot etablerandet av laxodlingar, att de "kommunala vägarna inte längre fungerar". Detta på grund av den intensiva lastbilstrafiken både dag och natt, som transporterar tonvis av matvaror, fisk och sötvatten. "Nuförtiden så är vägen alltid i dåligt skick på grund av cirkulationen av höghastighetsfordon. Lastbilarna är en katastrof".

Stöld av sötvatten från Puerto Natales jordbrukare och medborgare

Skanderandes "vattnet är för alla, inte bara laxodlingarna", så anmälde de hundratals deltagarna i marschen sötvattensstölden som just nu pågår i Sofia-lagunen, där företaget Acuimag försöker mätta det sötvattenbehov som den nya laxodlingen i Hollemberg innebär. Detta, medans en vattenbrist just nu råder i Última Esperanza-provinsen.

Boende anmärker att 4-5 vattentankbilar, med en tank på 25,000 liter vardera, cirkulerar mellan lagunen och Acuimags laxodling via Durreste-vägen.

Varje expedition tillåter dem att utvinna cirka 100,000 liter vatten, detta samtidigt som företaget använder djupa brunnar.

Något luktar unket i världsreservbanken i biosfärområdet Torres del Paine

Som grädde på moset mitt i den katastrof som nu nalkas i Magallanes, så godkände precis SEA (SV: ämbetet för bedömning av miljöfrågor) etablerandet av en zon för de slaggprodukter som produceras av laxodlingarna i Lourdes. Lourdes ligger enbart 15 kilometer från världsreservbanken i biosfärområdet Torres del Paine, navet i den turism som fördrivs i Puerto Natales och dess omgivningar.

Medborgarorganisationer, biologer och jordbrukare har varnat om de allvarliga konsekvenser etablerandet av denna spillstation skulle innebära. Utöver den unkna lukten som laxarnas spillning ger ifrån sig, samt ej uppäten föda och diverse kemikalier (främst antibiotika och antiparasitiska läkemedel), så innebär det även nya bacillbärare som lockas av spillningen, såsom flugor, råttor och fiskmåsar. De sistnämnda skulle förorsaka starka påverkningar på angränsande jordbruk, speciellt under fårens parningstid.

Patagonisk-chilensk solidaritet för ett försvar av jordens sydliga delar

Juan Carlos Cárdenas, veterinär och chef för Centro Ecocéanos; ett ekologiskt marincentrum, påpekade att "marschen i Puerto Natales är historisk för motståndsrörelsen mot den destruktiva och exkluderande expansionen av industriella laxodlingar i regionerna Bio Bio, Araucanía, Los Ríos, Aysén och Magallanes. Solidariteten mellan patagonier och chilenare är nyckeln till att besegra 'cancern' som just nu härjar i södra Chiles kuster, samhällen och kultur.Publicerad: juli 2016

Flera artiklar av: Radio del Mar  • LatiCe är en ideell förening med org. nr.802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe