Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


Motstånd mot lagen "Ley Longueira" och trålning leder till att fiskarna organiserar sig och kritiserar Conapach för att de stöder företagare

Radio del Mar
LatiCes översättare: Susanna Berthelsen

Mostånd till privatisering av fisket
Mostånd till privatisering av fisket.
Fiskarna kräver upphävandet av Longueira fiskerilagen.

Nästan 3 000 fiskare marscherade på tisdagen den 10 november i Valparaíso för att visa upp fiskarnas enighet mot privatiseringen av fisket.

Chile. 11 november 2015. (Ecoceanos News). Småskaliga fiskare från Valparaíso, San Antonio och Quinteros gick ut på gatorna i tisdags för att protestera mot användningen av trålning vid fiske av tioarmad bläckfisk och till stöd för upphävandet av den korrupta fiskerilagen. Man bildade i och med detta en ny allians med målet att fiskeriarvet ska tillhöra alla chilenare. Detta uttrycktes i en massiv marsch som inleddes vid det symboliska fiskeläget Caleta Portales och gick till den nationella kongressens portar. Här träffade man ledamöter och senatorer och ökade samtidigt kritiken mot presidenten för fiskeriorganisationen Conapach som man menar länge har "stöttat den stora fiskeindustrin".

Ordföranden för organisationen Federación Nuevo Amanecer, som samlar nästan alla fiskeorganisationer på den centrala kusten, Miguel Angel Hernandez, förklarade för Radiodelmar.cl vilka krav de marscherande har. De vill försvara det småskaliga fiskets fiskekvoter när det gäller fisket av tioarmad bläckfisk och få slut på trålningen av samma fångst. De vill också stötta de senatorer som försöker ändra fiskerilagen och kritisera de föroreningar som orsakas av att man expanderar hamnen i San Antonio. Expansionen som leds av den ifrågasatta familjen Matte tros förorena de småskaliga fiskarnas historiska fiskelägen med giftiga ämnen.

Eduardo Quiróz, ordförande för fiskarna i Caleta Portales bekräftade att marschen också var för att stötta de parlamentariker som försöker ändra fiskerilagen så att havets resurser återgår till statlig ägande.

När det gäller lagen som kallas Ley Longueira, med vilken man privatiserade fiskerierna och gav dem till sju industrifamiljer, visade Hernández sin ilska över att när det gäller till exempel kummel så är det bara en av de sju familjerna som fångar nästan hela kvoten av vanlig kummel. "Vanlig kummel, den som folk äter..., hur är det möjligt att 60 % av den fångas av en enda familj, Jean Stegels familj, som har två fiskebåtar för att fånga all kummel? Därför behövs det genomgripande förändringar", förklarade ledaren.

Ordförande för den nationella organisationen för fiske (Sonapesca), Fransisco Orrego, har uttalat sig till försvar för den nya lagen och menar att nu har resurserna juridisk säkerhet och tillhör dessa sju familjer. Men den småskaliga fiskaren, Miguel Hernandez menar att "fiskeresurserna gavs bort till industrierna på grund av mutor till parlamentariker som fick sina kampanjer finansierade av företagen. Dagens marsch var för att de resurser som tillhör alla chilenare återvänder dit de alltid har varit, till staten.

Ordföranden för organisationen Federación Nuevo Amanecer uppmanade också president Michelle Bachelet att uppmärksamma de berättigade protesterna från de småskaliga fiskarna. Vi vill att "president Bachelet lever upp till sina löften. Det småskaliga fisket ligger i hennes händer, den allmänna ordningen ligger i hennes händer. Mobiliseringen av de småskaliga fiskarna har visat att vi är kapabla att föra dialog och söka lösningar, men det finns gränser för tålamodet", sa ledaren samtidigt som han meddelade att det kommer att bli fler protester inklusive i Santiago.

Kritik mot presidenten för Conapach

Fiskarnas marsch i Valparaíso leddes också av ordföranden för Caleta Portales, Eduardo Quiróz, som bekräftade att de stöttade modet hos de parlamentariker som försöker ändra fiskerilagen och ifrågasätta det privata ägandet av havsresurserna vilka har getts bort till sju familjer. "Ifrågasättandet av artikel 1 i fiskerilagen, där man pratar om rättigheterna, är själva kärnan i de diskussioner som bör hållas", förklarade ledaren med hänvisning till behovet av att ägandet över fisket återgår till alla chilenare.

När det gäller det faktum att organisationen Conapach stödde lagen om privatisering av fisket, förklarade Quiroz att "vi tillhör idag Conapach men vi står inte bakom den riktning som ledaren för organisationen, Zoila Bustamante har tagit. Vi från Caleta Portales, och Federación Nuevo Amanecer, håller inte med ledningen, vi är inte överens med den personen som leder Conapach".

"Vi tycker att organisationen sedan ett tag tillbaka har förlorat sitt syfte, sin ledstjärna. Det Conapach gör idag är att försvara de stora industrierna", sa ledaren för den symboliska fiskarorganisationen i Valparaíso.

På samma sätt frågade man hur det är möjligt att ledningen för Conapach försvarar de stora industrierna. Betalar de någon skuld som de har till de stora industrierna?

Eduardo Quiróz avslutade med att säga att "Caleta Portales kritiserar Conapach och jag tror att flera andra organisationer kommer att följa efter för att ha friheten att säga saker som de är.Publicerad: november 2015

Flera artiklar av: Radio del Mar  • LatiCe är en ideell förening med org. nr.802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe