Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


Omfattande protester mot korruption i Chile

Radio del Mar *

protester mot korruption i Chile
Bild: Radio del Mar

Chiles studenter demonstrerade i förra veckan på flera håll i landet mot korruptionen bland landets politiker och företagare. Detta sedan en rad skandaler uppdagats där flera politier och tjänstemän på höga poster är inblandade. Även småskaliga fiskare anslöt sig till studentdemonstrationerna då korruption även misstänks i samband med stiftandet av den nya fiskelagen.

I huvudstaden Santiago deltog Gino Bavestrello, fiskare och facklig ledare, han krävde att fiskelagen som år 2013 privatiserade Chiles fiskevatten upphävs, då det finns klara bevis för att det under den lagstiftande processen förekommit mutor från fiskeföretag till politiker.

Confech (Chiles studenters förbund) beräknade antalet demonstrationsdeltagare i Santiago till omkring 150 000 personer. Demonstrationen sträckte sig hela vägen från Plaza Italia, förbi presidentpalatset och fram till Los Heroes. Överallt syntes banderoller och skyltar med budskap om studenternas, arbetarnas och medborgarnas stora missnöje med politiker och företagare.

Fiskarna krävde att den så kallade Longueira-lagen, som privatiserade landets fiske till fördel endast för de sju familjer som dominerar det industriella fisket, ska ogiltigförklaras på grund av en korrupt lagstiftningsprocess. I sitt tal under demonstrationen kritiserade Bavestrello inför tusentals studenter det faktum att Fiskekommissionen, som stiftade lagen mellan 2010 och 2012, mottagit 500 miljoner pesos från företaget Corpesca.

– Nu förenar sig fiskarna med studenterna. Här i Santiago, och i Valdivia, protesterar vi mot korruptionen och Longueira-lagen.

I Santiago deltog dessutom representanter från många delar av det chilenska civilsamhället. En av de som utmärkte sig var Rodrigo Mundaca, från rörelsen La Defensa del Agua (Försvar av vattnet) som i sitt tal påtalade den allvarliga korruption som även ligger bakom lagen om ägandet av landets vattenrättigheter. Denna lag infördes under diktaturen och hittills har ingen regering genomfört någon ändring.

En annan talare var ledaren för Universidad de Chiles studenter, Valentina Saavedra.

– Vi accepterar inte en demokrati där några få roffar åt sig våra rättigheter samtidigt som de bestämmer över våra liv. Vi är övertygade om att en annan demokrati och ett annat Chile är möjligt, där vi själva har makten över våra liv.

Även i andra chilenska städer förekom demonstrationer. I Valdivia ockuperade studenter och fiskare tillsammans bron som förenar staden med Isla Teja, och både på gatorna och på båtar i floden protesterades det mot korruptionen.

* radiodelmar.cl
Översättning: Kajsa Jansson, frilansskribentPublicerad: maj 2015

Flera artiklar av: Radio del Mar  • LatiCe är en ideell förening med org. nr.802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe