Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


Tillgång till rent vatten och sanitet är fortfarande en utmaning

Natasha Pitts
Prensa indígena
LatiCes översättare: Stella Moreno

Tillgång till rent vatten

(Adital) Tillgång till rent vatten och avloppsnätet är en viktig mänsklig rättighet, som erkänns av Förenta nationerna (FN) som ett sätt att få ett anständigt liv och utöva alla andra mänskliga rättigheter.

Trots denna rättighet så förnekas den för tusental människor. Uppskattningsvist 1800 miljarder människor i världen saknar tillgång till rent vatten och 2500 miljarder har inte tillgång till någon sanitet; 1100 miljarder uträttar fortfarande sina behov i det fria.

Trots att siffrorna är höga kan de vara missvisande eftersom de inte tar hänsyn till de tusental människor som bor i slumområde.

För att förändra denna verklighet krävs att stater åtar sig ytterligare ansträngningar för att säkra ekonomiska resurser, utbildning och tillgång till teknologi för att alla dess invånare ska ha rätt till rent vatten.

Den ska vara tillgänglig för personligt samt hushållsbruk som FN kommittén för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter fastställts.

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO), behöver varje person i genomsnitt 50 till 100 liter vatten per dag för att tillgodose sina grundläggande behov. När denna rättighet inte respekteras så orsakar den stora hälsoeffekter.

Idag uppskattas det att den årliga förlusten på grund av bristande tillgång till sanitet är 260 miljarder dollar; å andra sidan, varje dollar som investeras i vatten och sanitet i utvecklingsregioner genererar en avkastning av mellan 5 och 28 dollar per person.

Med den växande världsbefolkningen och de ständiga klimatförändringar, blir tillgången på dricksvatten alltmer mindre.

Dessutom har utvinning av vatten tredubblats under de senaste 50 åren och man beräknar att den globala efterfrågan på vatten för matproduktion kommer att fördubblas till år 2050. Följaktligen behöver ansträngningar från stater och organisationer intensifieras.

FN: s särskilda rapportör om den mänskliga rätten till vatten och sanitet, Catarina de Albuquerque, begär att, i tider av stabilitet, kan stater säkerställa finansiering av drift och underhåll av system som inte skadas lätt.

Begäran grundar sig på det faktum att skador på infrastrukturen, snabb urbanisering och otillräckligt underhåll orsakar årliga förluster på uppskattningsvis mellan 250 och 500 miljoner kubikmeter vatten.

Under de senaste 20 åren har mer än 180 tusen handpumpar installerade i olika delar av Subsahariska Afrika skadats efter en kort tids användning och mer än 70 miljoner människor varit utan tillgång till vatten och ca 1500 miljoner investeringar blev improduktiva.

Vissa länder har redan visat framsteg. I Brasilien halverades befolkningen utan grundläggande sanitet. Under åren 1990-2012 ökade andelen hushåll som är anslutna till avloppsvattensystem från 53 till 77 %.

När det gäller tillgång till vatten, steg siffran från 70 till 85,5% under samma period. Flera länder bör sträva efter att nå FN: s mål, minska andelen människor som saknar tillgång till rent vatten och sanitet, minskas i världen.

Källa: Fundación AvinaPublicerad: juli 2014

Flera artiklar av: Prensa indígena  • LatiCe är en ideell förening med org. nr.802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe