Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


Satsa på småskaligt jordbruk

Noticias Aliadas
LatiCes översättare: Stella Moreno

Bonde och familj livsmedelsproduktion ger mat till miljontals människor. Fastän Latinamerika och Karibien producerar tillräckligt med mat för att möta behoven hos sina 600 miljoner invånare, 49 miljoner människor lider fortfarande av hunger, enligt livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO).


Bonde och familj livsmedelsproduktion
Bild: Silvia Ana.
Det mest praktiska sättet att
eliminera hunger i område är att
öka investeringarna i bonde
familjejordbruk, speciellt den
utvecklad av kvinnor.

Även om de senaste 20 åren är Latinamerika och Västindien den region i världen som registrerats störst framsteg i att minska hunger regeringar i regionen satsar på att främja export av jordbruksprodukter, bortsett från småskaligt jordbruk, som är basföda för miljontals människor och genererar hög sysselsättning inom området.

Inom ramen av Världslivsmedelsdagen, som firas den 16 oktober, FAO uppmanade nationella myndigheter att stödja småjordbrukare, som är de främsta producenter av livsmedel till rimliga priser i världen.

"Under de senaste tre decennierna har minskat inhemska investeringar i jordbruket samt utvecklingsstöd, och miljontals småbönder har kämpat för att anpassa sig till många förändringar: klimat, marknad och priser", säger VD FAO, José Graziano da Silva.

Den internationella hjälporganisationen Oxfam har vädjat också att stödja småskaligt jordbruk som garanterar livsmedelsförsörjning och uppmanade latinamerikanska regeringar att ändra sin strategi på jordbrukspolitik, med fokus på att främja lönsamheten i exporten av livsmedel.

Antonio Hill, en representant för Latinamerika Oxfams GROW kampanj riktad till att öka småskaligt jordbruk, uppmanade regeringarna i regionen att dra nytta av "den nuvarande situationen för den ekonomiska tillväxten som upplevs av många länder, och i budgeten 2013 öka investeringar i familj och bonde jordbruk särskilt hos kvinnor, som har så mycket potential för att öka produktiviteten på ett hållbart sätt. Detta är den mest praktiska sättet att eliminera hunger i regionen."

"Man måste se småskaligt jordbruk som lönsamt, först eftersom det är matskafferiet av människorna i regionen, och andra, eftersom det är fortfarande en mycket viktig källa till sysselsättning. Förstärka den genom större investeringar i jordbruks modernisering och politik för anpassning till klimatförändringar. Det är en förändring inte bara för att minska hunger utan också för att skydda området från den ekonomiska krisen i Europa och andra delar av världen, "Hill sade i kommentarer som rapporterades av SERVINDI.

FAO varnade för den fortsatta volatiliteten i livsmedelspriserna och uteslöt inte att denna trend kommer att fortsätta under de kommande åren. Enligt FAOs index för livsmedelspriserna, sedan mitten av året har det skett en ökning med 10 % i livsmedelspriserna, som direkt påverkar de fattigaste som lägger ca 70 % av sin inkomst på mat.

För att motverka denna trend och skydda de mest utsatta, uppmanade OXFAM regeringarna i regionen för att "inte ge efter för särintressen inom jordbruksnäringen sektorn, som ofta går mot utveckling och produktion av baslivsmedel" och "att investera i småbrukarna hållbar produktivitet, inom ramen för tryggad livsmedelsförsörjning politik för att säkerställa mat för alla".

"Den nära relationen mellan krav på kraftfulla fackföreningar och budgetanslag till förmån för deras intressen är inte hemliga", säger Hill. "Den historien som inte berättas är att regeringar accepterar dessa tryck på bekostnad av rättigheterna för nästan 50 miljoner bönder och fattiga och mest utsatta konsumenter i Latinamerika år efter år.

Antingen ändrar vi dessa trender, eller kastar ett rättvisare livsmedelssystem överbord.Publicerad: november 2016

Flera artiklar av: Noticias Aliadas  • LatiCe är en ideell förening med org. nr.802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe