Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


Torka hotar livsmedelsförsörjningen

Louisa Reynolds
Noticias Aliadas
> LatiCes översättare: Verónica Noueched

Torkan har varit ett återkommande problem i Centralamerika under det senaste decenniet och beräknas bli värre mot slutet av året på grund av fenomenet El Niño.


Torka hotar livsmedelsförsörjningen
Minst 50% av odlingarna i
Guatemala kan gå förlorade på
grund av torka.
(Foto: dialogo-americas.com)

Lokala konsumenter var förfärade över att upptäcka den 14 augusti att den svåra torkan som ödelade majsodlingar i hela Centralamerika, hade lett till en höjning av majspriset per quintal (46 kg) till 40 quetzal ($ 5) i den kommunala marknaden Quetzaltenango, belägen i Guatemalas högland, vars invånare främst består av ursprungsbefolkning där majs är deras viktigaste basföda.

Det har också rapporterats liknande prisökningar på orter som San Marcos och Retalhuleu, som särskilt påverkar självförsörjande bönder som lever under fattigdomsgränsen och är tvungna att köpa majs och bönor på lokala marknader när skörden inte räckt till för att försörja sina familjer.

Torkan har varit ett återkommande problem i Centralamerika under det senaste decenniet och beräknas bli värre mot slutet av året på grund av fenomenet El Niño, som äger rum regelbundet och kännetecknas av uppvärmningen av ytvattnet i Stilla havet, vilket leder till skyfall i Sydamerika och torkan i Centralamerika.

Guatemalas regering uppskattar att, åtminstone 50% av skörden i den "torra korridoren" geografisk -zon i öst där vi finner orterna Chiquimula, Jutiapa, Baja Verapaz, Retalhuleu, Santa Rosa, Zacapa, Quiché, Suchitepéquez och Huehuetenango Jalapa - kan gå förlorade på grund av effekterna av torkan, som hotar livsmedelsförsörjningen för 168.278 familjer och kan tvinga myndigheterna att då förklara undantagstillstånd.

Det Nationella Kaffe Förbundet (ANACAFE) varnade också i början av augusti att effekterna av torkan i två av kafferegionerna i landet, Santa Rosa och Jutiapa, kommer att orsaka en nedgång på 3% i produktionen inför nästa säsong, vilket också kommer att påverka de temporära arbetare som varje år reser till dessa orter i hopp om att finna ett arbete.

Humanitär kris

Enligt UN:s Världslivsmedelsprogram (WFP), så har över 2,8 miljoner människor i Guatemala, norra Honduras och västra El Salvador problem med livsmedelsförsörjningen.

"Det är en humanitär kris som pågår, och människor lider av svält. Situationen för dessa människor är redan idag kritiskt och om de förlorar sina skördar, är krisen akut", sade WFP:s talesman för Centralamerika och Karibien, Alejandro Lopez, under en presskonferens den 29 augusti.

Som svar på torkan, meddelade Guatemalas regering att de kommer att börja dela ut 4000 ton livsmedelsbistånd till över 170,000 familjer som drabbats, ur WFP:s reserver.

Dock förklarade Lopez att det krävs mer än 70,000 ton mat var 90:e dag för att det ska räcka till en miljon människor, och att WFP bara har 12,200 MT, vilket innebär att de saknar resurser att livsmedelsförsörja offren för torkan i Centralamerika.

"Det är troligt att det krävs ett ovanligt högt humanitärt stöd, kanske det högsta sedan orkanen Mitch 1998, i syfte att undvika en livsmedelskris”, säger Famine Early Warning Systems Network (FEWS Net), i en färsk rapport.

Livsmedels- och Närings Säkerhetsrådet (CONASAN) i Guatemala, samordnande organ som består av företrädare för ministerierna för jordbruk, hälsa och miljö, bland andra, samt vice VD, och det civila samhällets organisationer, publicerade den första veckan i augusti en rapport som identifierade 208 kommuner som drabbats hårdast av torkan och uppskattade att regeringen skulle behöva minst 340 miljoner quetzal ($ 43 300 000) för att distribuera nödvändiga resurser för att undvika hotet om utbredd svält i de drabbade områdena. Det är dock fortfarande oklart hur regeringen kommer att få tillgång till dessa resurser.

Under tiden, i Nicaragua, där röda bönor steg med 129 % mellan januari och juni 2014, enligt FEWS Net, varningsnätverk om svält som leds av den amerikanska byrån för internationell utveckling (USAID), så auktoriserade presidenten Daniel Ortega nyligen importen av 40,000 MT av röda bönor och 73,500 MT av vitt majs i syfte att få ner priserna.

I grannlandet Honduras, distribuerar dess regering ris, bönor, mjöl och vitamintillskott till 76,000 familjer som drabbats av torka.

Inga långsiktiga strategier

Emellertid, nivån på problemet och dess upprepning påvisar de olämpliga åtgärder som tidigare administrationer under det senaste decenniet tagit för att hantera problemet, inklusive de långsiktiga strategierna för att minska effekterna av klimatförändringarna och skydda jordbrukssamhället livsmedelsförsörjning.

Enligt en studie som publicerats av Jordbruksinstitutet, Natur och Miljö Resurser (IARNA) av Rafael Landivar från Universitetet i Guatemala, har landet drabbats av två svåra torkkriser, en 2001, som hotade livsmedelsförsörjningen för 1,4 miljoner människor och en andra år 2009, som var ännu starkare och påverkade 2,5 miljoner människor som då drabbades av svält.

IARNA konstaterar att även om klimatförändringarna är ett globalt fenomen och det är väldigt lite man kan göra i ett litet utvecklingsland som Guatemala för att avsevärt minska deras sårbarhet inför denna kris, har föregående regeringar konsekvent underlåtit att investera i nödvändig teknik och infrastruktur för att säkerställa en god förvaltning av vattenresurserna och förhindra torka i de östra delarna av landet.

Studien visar ett antal åtgärder som skulle kunna genomföras för att minska effekterna av torkan i denna region, bland annat droppbevattning, effektivare jordbruksmetoder och byggandet av reservoarer för att garantera samhällens tillgång till vattenresurser under torkperioder.

Ett annat allvarligt problem i regionen är att de flesta länder saknar en särskild rättslig ram för att reglera förvaltningen av vattenresurserna i landet, för att kunna garantisera samhällen att få tillgång till vatten samt skapa hårda straff för att förhindra förorening av floder och sjöar.Publicerad: september 2014

Flera artiklar av: Noticias Aliadas  • LatiCe är en ideell förening med org. nr.802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe