Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


Positionering av La Vía Campesina under Internationella året för familjejordbruk 2014

La Vía Campesina
Minga Informativa de Movimientos Sociales
LatiCes översättare: Marie Björlin

Ett utrymme för påtryckningar för konkreta policys för familjeägda jordbruk

(Harare, juni 2014) La Vía Campesina (en internationell bondeorganisation) beskrev sin medverkan under FN:s internationella år för familjejordbruk 2014 som ett utrymme för debatt och kollektivt arbete för att positionera "Matsuveräniteten", vilken har sin grund i jordbruket.

Bönder i hela världen står på sig genom att producera och erbjuda hälsosam mat till byarna, till skillnad mot livsmedelsindustrin vars enda prioritet är vinsten. Deras strategi är att varje dag göra jordbruket mer beroende av kemiska bekämpningsmedel och öka sina vinster genom försäljning av herbicider, vilka tar bort oönskade växter och kontaminerar naturtillgångarna.

Vi har bevittnat en stor livsmedelskris som har synliggjort böndernas matproduktion och utrotning av hungern på FN:s agenda, där man har erkänt den viktiga roll som bönderna spelar i denna svåra uppgift.

Under det internationella året för familjejordbruk strävar La Vía Campesina efter att placera politiska förslag som bönderna själva tagit fram inom ramen för livsmedelssuveränitet.

Termen "familjejordbruk" är mycket brett och kan i princip inkludera vilken modell eller form av jordbruk som helst, så länge ägarna inte är företag eller investerare. Det inkluderar små och stora producenter (med bondgårdar med tusentals hektar), och det inkluderar också små producenter som helt är beroende av den privata sektorn genom kontraktsjordbruk och andra former av ekonomisk exploatering. Det marknadsförs bland annat under begrepp som "Värdekedjan". Det är därför som La Vía Campesina försvarar familjejordbruket, det som är agroekologiskt, i motsats till storskalig, industrialiserad och giftig jordbruksnäring som stöter bort bönder och monopoliserar land i hela världen.

Därför är det mycket viktigt att man under detta internationella år för familjejordbruk verkligen tar viktiga steg och mobiliserar en vilja att implementera policys som skyddar och stärker familjejordbruken. La Vía Campesina förespråkar en modell för livsmedelsproduktion och matsuveränitet som inkluderar detta:
- Tillgång och kontroll över produktiva resurser som land, vatten, frön och krediter. Det är viktigt att genom detta forum uppmuntra till integrerade jordbruksreformer. Demokratisera land, skapa direkta arbetstillfällen, boende och matproduktion. Vi anser att tanken om en integrerad jordbruksreform inte är enbart begränsad till landdistributionen. Vi förespråkar en integrerad jordbruksreform som erbjuder fullständiga landrättigheter, erkänner ursprungsbefolkningens lagliga rättigheter till sina landområden, garanterar fiskesamhällena tillgång till och kontroll över fiskezoner och ekosystem, samt erkänner tillgång till och kontroll av land och betesmark,
- Att man erkänner kvinnliga bönder och jordbrukare samma rättigheter som männen har, - Prioritera livsmedelssystem och lokal handel,
- Erkännande av rättigheter och skydd mot produktion som styrs av företag, storskalig produktion av biobränsle, etc.
- En ekologisk produktionsmodell för jordbruk.

Under detta FN-år kommer vi, La Vía Campesina, också att ta upp till diskussion vissa hot och viktiga krav, gällande till exempel kriminaliseringen, åtalen och det återkommande förtryck som bönder upplever, inte bara från statens håll utan även från transnationella företag. I hela världen finns det exempel på konflikter gällande land och andra naturresurser.

Vi kräver att nationella regeringar: Stoppar hamstring av land, vatten och frön; Främjar policys som garanterar matsuveränitet, biologisk mångfald och jordbruksfrön, och som förbättrar tillgången till land och vatten; Erkänner böndernas rättigheter till produktion, reproduktion och utbyte av sina traditionella frön, garanter för odlad mångfald och för deras autonomi, samt Ökar stödet med offentliga investeringar i jordbruksproduktionen för att garantera rättvisa marknader och handel.

Vi uppmanar regeringar, på internationell nivå, att applicera "De frivilliga riktlinjerna för ansvarsfull styrning av innehavet av land, fiske och skog", samt andra viktiga beslut från FAO:s kommitté för tillgången till livsmedel, och att anta FN:s deklaration för bönders rättigheter. Samt också att man implementerar den internationella överenskommelsen om växtgenetiska resurser för matkonsumtion och jordbruk och också att man slutar förhandla om nya kommersiella överenskommelser, speciellt TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) eller TPP (Trans-Pacific Partnership Agreement).

Vi inom La Vía Campesina anser att vi måste utnyttja detta året för att omorientera jordbruket mot en modell som främjar matsuveräniteten, genererar arbetstillfällen, tillhandahåller hälsosamma livsmedel och respekterar naturtillgångarna. Vi uppmanar till en allians mellan landsbygden och städerna som räddar böndernas värdighet och deras stora bidrag till matproduktionen, vi behöver viktiga politiska förändringar på våra bord och på våra fält.

Tisdag, 24 Juni 2014

Presskontakt:
Eberto Díaz - Colombia – 573103017534 (Spanska)
Edgardo García- Nicaragua – 50588872973 (Spanska)

Kommunikationsteamet, La Vía Campesina- 32498522163 (Alla språk)
lvcweb@viacampesina.orgPublicerad: juli 2014

Flera artiklar av: Minga Informativa de Movimientos Sociales  • LatiCe är en ideell förening med org. nr.802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe