Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


Frön till en skola

Daniel Marrero
LatiCe
LatiCes översättare: Berit Svensson Hernández

Ekologiska gruppen Jaureguiberry

Uruguay. På inbjudan av den ekologiska gruppen Grupo Ecologistas de Jaureguiberry besökte vi den första ekologiska och hållbara skolan i Jaureguiberry, Canelones, som nyligen invigts. Detta är ett non profit projekt som frivilligorganisationen TAGNA, genomför, en organisation som består av uruguayanska ungdomar.

Under februari hjälpte hundratals volontärer från hela världen till att förverkliga denna vackra dröm. Skolan är byggd av trä och cement men även av hundratals däck (var och en vägen 50 kg efter att ha fyllts med sand) och tusentals burkar och plastflaskor, som alla i grannskapet bidrog med.

Allt var inte en dans på rosor. Under fyra år fick man kämoa mot skolbyråkratin De tog nödvändiga försiktighetsåtgärderna, enligt medlemmar i TAGNA, de som kom med iden till samhället Jaureguiberry. Detta projekt, liksom alla nya projekt som leds av ungdomar, sågs på med misstänksamhet. Varifrån kom dessa galningar? Vilka är de? Vem känner dem? Det var inte heller lätt att lyckas förhandla med skolmyndigheten, som regulerar allt som har att göra med denna typ av projekt och som dessutom har tillgång till en utmärkt byggnad med funktionella lokaler på 270 kvadratmeter. Denna byggnadsutopi startade med Michael Reynols, en nordamerikanska arkitekt, ledare för Earthship, ett företag som specialiserar sig på denna typ av hållbara konstruktioner.

I början av mars startade undervisningen i denna lilla rurala skola i Jaureguiberry som därmed den första ekologiska skolan, inte bara i Uruguay utan i hela Latinamerika. Man använder förnyelsebar energi och regnvattnet går igenom processer för att det ska kunna användas till olika ändamål: det filteras för att användas som dricksvatten, det används till att tvätta händerna, till toaletterna och till att vattna växterna. Vattnet återanvänds med hjälp av mikroorganismer så att det återgår till jorden i ren form, man vattnar växterna i platskolan och det används i skolan, där det går hundra barn och lärare. Skolan är byggd så att luften kan ta sig in och cirkulera och därför behövs ingen värmekälla på vintern. Solpanelerna är placerade framför byggnaden och ger skolan den energi som behövs.

Så kommer vi till området med ekologiska frön. Det är frön som i motsats till hybrida frön, reproducerar sig från år till år och som utgör början på den fröbank man har tänkt installera på skolan. Hur emblematiskt projektet än är, har de lång väg att gå för att det ska bli hållbart. De viktigaste hörnstenarna är föräldrarnas organisering och hur hela närområdet tar till sig projektet. Grannskapskommittéerna hjälpte till från första början. Projektets organiserare väntar sig att ANEP och skolmyndigheten kommer att inse att denna typ av modellskola kan byggas upp på andra platser i landet, och därmed bidra till att andra aktörer också använder denna nya teknik.

Efter bara en månad är nu eleverna igång med att lära sig och leka, lärarna arbetar i den bästa av lokaler, utmärkt för att kunna göra ett bra jobb. Vi kom överens med de som organiserat projektet, föräldrar, grannar och aktivister att de framöver ska hålla oss underrättade om hur projektet fortlöper. De har bett oss att kontakta personer/ organisationer i Sverige för att se om någon skola där skulle kunna tänka sig att stödja detta projekt och därmed öppna upp för möjligheten av ett framtida utbyte.

Invånarna i Jaureguiberry har uppnått sin gamla dröm om att få en bättre skola. Rent socialt har projektet också medfört en liten revolution eftersom flera föräldrar har flyttat till området efter att skolan byggts just för att kunna skriva in sina barn i densamma. Vi lämnar detta möte mycket nöjda, och tänker nu att barnen kommer att få den utbildning de har rätt till, i en miljö som det är få lärare förunnat att arbeta i i vårt land. Vi tackar så mycket för det mottagande vi fick av rektorn, Alicia Álvarez, lärarna och föräldrarna. Och, dessutom tackar vi TAGNA den organisation som startade projektet, Franchesco, Joaquín och Miguel de Bentancourt från Grupo Ecologistas de Jaureguiberry som gjorde det möjligt för oss att kanske kunna binda en ny solidarisk bro mellan Sverige och Uruguay.Publicerad: april 2016

Flera artiklar av: LatiCe  • LatiCe är en ideell förening med org. nr.802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe