Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


Miljö. Utbildning eller död

Daniel Marrero
LatiCe

Uruguay upplever en komplicerad miljösituation på grund av att summan av vissa faktorer som negativt påverkar livet för framtida generationer. En av dessa faktorer är en försämring av dricksvattnets kvalitet, en riklig resurs i landet för bara några år sedan. Och den andra faktorn är ökningen av sjukdomar relaterade till miljöföroreningar som drabbar befolkningen. Soja modellen förgiftar naturreservat liksom vattnet.

Alla dessa är dock personliga iakttagelser. Erfarenheterna från det Nationella Nätverket för Miljöutbildning blir ett kraftfullt verktyg på flera fronter för att bekämpa den miljörelaterade problematiken. Under det årliga mötet för nätverket fanns ett aktivt deltagande av det civila samhället och även av lärare och tjänstemän från utbildnings- och kulturministeriet samt andra myndigheter som är kopplade till den utmaning som innebär miljöutbildning. Konstruktionen av självständiga regionala enheter med ett tvärvetenskapligt synsätt på olika lokala problem kan ha en positiv inverkan på verkligheten i hela landet. Till detta bör potentialen hos tekniska resurser i alla av landets lärcentra tilläggas. Således bildar de sociala och fackliga organisationerna en rik och komplex karta och hela detta nätverk är bundet till en strategisk plan som med nödvändighet måste leda till en kvalitativ utbildning, tack vore medvetenhet och engagemang av lärare, studenter och befolkningen i allmänhet. Aspekterna såsom hälsa, tillgång till rent vatten, livsmedelskvalitet, lokal produktion, genomförandet av livsmedelssuveränitet, är utan tvekan åtgärder som kan mildra effekterna av den extremistiska politiken av den omedelbara historian och nutid. Utan tvekan är frågan: utbildning eller död.Publicerad: december 2015

Flera artiklar av: LatiCe  • LatiCe är en ideell förening med org. nr.802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe