Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


Marin kris på Chiloé: Krav på information om de 5000 ton död lax som dumpats i havet

Ecoceanos
LatiCes översättare: Kajsa Jansson

Machas Chiloé

Chile. "Utsläppet kan inte ha gjorts på tillräckligt avstånd från kustlinjen, och detta påverkar allvarligt den marina faunan", hävdar senator Quinteros.

Rabindranath Quinteros (PS, Chiles socialistiska parti), senator för regionen Los Lagos, har krävt en detaljerad rapport från marinförvaltningen i Puerto Montt, angående lossandet av 11 laster död lax, som dumpats 13 km nordväst om ön Chiloé. Detta efter att ha mottagit ett antal anmälningar från fiske- och civilsamhällesorganisationer, vilka pekar på att ett flertal brott mot de miljöbestämmelser gällande fiskodling har begåtts av de stora företag som producerar lax i området kring Seno de Reloncaví och Cochamó, Los Lagos-regionen.

Vidare informerar senator Quintero att han mottagit anmälningar från olika sektorer i Los Lagos-regionen, bland annat Maullín och Chiloé, vilka pekar på en samling negativa effekter som alla hör samman med utsläppet av död och förruttnad fisk. "Enligt de som överlämnat denna information, har inte utsläppen genomförts på tillräckligt avstånd från kusten, och påverkar därför allvarligt den marina faunan", preciserade den socialistiske kongressledamoten.

Utifrån detta har Quinteros krävt detaljerad information från marinen angående transporten och bortskaffandet den döda laxen, genomförd i samband med den nyliga algblomningen som under februari och mars påverkade majoriteten av de verksamma laxodlingarna i Los Lagos-regionen.

Han poängterar även att det är "nödvändigt att bestämma graden av säkerhet i anmälningarna som riktar sig mot brist på noggrannhet bland producenterna. Särskilt då vi alla förstår att det är svåra tider för det småskaliga fisket, och för de som försörjer sig på arbete med att samla alger och skaldjur från stränderna".

Därför har senatorn nu krävt marinen på detaljer angående antalet fartyg som varit involverade, mängden last som transporterats, information om navigering, antalet resor genomförda och de exakta platserna för lossandet av avfall. Detta, såväl som "annan information som kan bidra till ett grundligt klargörande om hur denna operation genomförts".

Finns det någon koppling mellan de massiva utsläppen av död lax och de 10 000 ton fisk som spolats upp på stranden i Queule?

Enligt civilsamhällesorganisationen Ecoceanos bevisar de 11 resorna, som med stöd av både Sernapesca (statligt organ för reglering av fiske och fiskodling) och marinen, dumpat totalt 5000 ton död laxfisk i en djuphavsgrav nordväst om Chiloé, att såväl Staten som den enorma laxindustrin fortsätter att använda havet som en avstjälpningsplats för industriellt avfall. Detta med målet att minska företagens kostnader, samtidigt som kostnaderna för denna nya sanitära kris tillåts gå ut över den marina miljön, folkhälsan, arbetarna och de chilenska skattebetalarna.

Ecoceanos pekar på de "tekniska och vetenskapliga" organismernas position är uppseendeväckande, såväl på regeringsnivå som på universiteten. Dessa, som till exempel IFOP (chilenskt institut för utveckling av fiske och fiskodling), har pekat på att de katastrofartade algblomningarna i Cochamó och Seno de Reloncaví, de 10 000 ton sardiner, ansjovisfiskar och pejerrey som flutit iland i Queule, den enorma mängd döda musslor som flutit iland i Cucao och Quetalmahue och den gigantiska algblomningen som sträcker sig från norra Aysén till Osorno, alla skulle komma sig av "naturliga orsaker".

Till detta bör dessutom tilläggas de 300 exemplar av döda sejvalar som funnits strandade längs kusten i Aysén, enligt en hypotes även detta till följd av giftalger.

Ecoceanos menar att det är nödvändigt att undersöka detta vidare, och att Staten genomför en offentlig rapport om de egentliga anledningarna till denna katastrof, som i nuläget påverkar vårt hav, kustsamhällen, fiskare och ursprungsfolk. En av dessa anledningar kan sägas vara avfallen efter mer än 200 000 ton död lax, en stor del av dessa förruttnat i upp till 20 dagar, som kastats i havet i kustområdet i Bio-Bío-regionen, då det inte kommit att användas för produktion av fiskmjöl. Med detta som grund finns en hypotes om att avfallet står i relation till att därefter mer än 10 000 ton död fisk flutit iland på stranden i Queule.

På grund av detta kräver Ecoceanos information om antalet och identiteten på de fartyg som transporterat död laxfisk i Los Lagos- och Bio-Bío-regionerna, mängden last transporterad, information om navigationen och hur mycket av denna last som processats som fiskmjöl.Publicerad: maj 2016

Flera artiklar av: Ecoceanos  • LatiCe är en ideell förening med org. nr.802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe