Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


VARNING: Lax som dött av giftiga alger skulle ha sålts till människor

Ecoceanos
LatiCes översättare: Maria Ringmar

Döda lax

Ecocéanos Center uppmärksammar den allmänna opinionen, både nationellt och internationellt, och avråder människor från att köpa den odlade lax som producerats på ett mycket oansvarigt sätt i södra Chile.

Detta dels på grund av den utbredda användningen av kemikalier och antibiotika, men även på grund av handel som ska ha bedrivits med fisk som dött av skadlig algblomning som just nu påverkar de kustnära marina ekosystemen i regionen Los Lagos.

Den chilenska marinkåren lämnade in ett klagomål till åklagarmyndigheten, eftersom det finns en misstanke om att lax som dött av giftig algblomning ska ha varit avsedd för mänsklig konsumtion. Algblomningen har påverkat mer än 23 miljoner laxodlingscenter i regionen Los Lagos, främst i Reloncaví.

Marcelo Maldonado, åklagare i Puerto Montt, bekräftar denna information i en intervju med Radio Reloncaví, som publiceras av sajten Enteratehoy.cl, från regionen Los Lagos.

Maldonado berättade att Sjöfartsmyndigheten genomförde en förebyggande patrull på öppet hav utanför Reloncaví, när de siktade de en mindre båt som transporterade död lax. Ägaren av fartyget agerade samarbetsvilligt, och förklarade att den döda laxen hade tagits upp från ett odlingscenter. Detta ska ha gjorts med tillstånd från både centrets och laxodlingsföretagets ansvariga, som båtägaren dock inte uppgav namnen på.

Åklagaren Maldonado hävdade att på grund av komplexiteten i det som uppdagats beordrades omedelbart Brigaden för Utredning av Miljöbrott (Bidema), för att påbörja respektive utredningsförfaranden. Bidema är en del av Utredningspolisen (PDI) i Valdivia, som ligger inom Reloncaví.

Åklagaren sade också att om människors konsumtion av den här typen av lax, från fiskodlingar som drabbats av skadliga alger, skulle etableras, så kommer de ansvariga företagen som producerar lax "att kunna ställas inför rätta och straffas lagligen."

Ecocéanos avråder från att konsumera lax från södra Chile

Inför denna alvarliga händelse har Ecocéanos Center noterat att "denna nya illegala situation visar ett fullständigt förakt från laxindustrins sida inför folkhälsa, miljö och konsumenträttigheter. Vi uppmanar därför nationella och internationella konsumenter att skydda rätten till deras egen, deras familjers och deras närståendes hälsa. Vi rekommenderar alla att undvika att konsumera produkter från södra Chile, dels på grund av användning av höga halter antibiotika och kemikalier, och nu även på grund av den handel som ska ha bedrivits med fisk som dött av den skadliga algblomningen".Publicerad: april 2016

Flera artiklar av: Ecoceanos  • LatiCe är en ideell förening med org. nr.802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe