Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


337 strandade valar i Chile visar på allvarlig rubbning i de marina ekosystemen

Ecoceanos
LatiCes översättare: Kajsa Jansson

337 strandade valar i Chile
Bildtext: 337 döda valar

Både i Chile och i resten av världen är detta fynd det största någonsin. Händelsen inträffade för fem månader sedan, men informationen överlämnades inte till chilenska myndigheter för än för några dagar sedan. Åklagare och specialiserade arbetslag inom polisen undersöker nu fallet.

Åklagarmyndigheten i Aysén har påbörjat undersökningarna av det alarmerande fallet där 337 valar strandat längs södra Patagoniens kanaler. Händelsen registrerades av forskare i juni, och nu fem månader senare, den 17 november, dras fallet inför rätta. I maj samma år skedde en liknande händelse, då 30 valar strandade i samma område. Förundersökningen av detta fall lades dock ned, då inga mänskliga handlingar som kunde ha orsakat händelsen hittades.

Ansvarig åklagare i undersökningen, Pedro Poblete, bekräftar för radiodelmar.cl att informationen de har fått är 337 exemplar av valdjur, 305 kroppar och 32 skelett, funna från området Golfo de Penas till och med norra Puerto Natales.

Enligt Poblete kommer informationen från de forskare som registrerade händelsen i och med en flygning över området den 23 juni 2015.

Området där valkropparna hittats är omkring 500 kilometer långt och består av ögrupper och kanaler. Det sträcker sig från Golfo de Penas, ett område med kraftig sjögång, söderut genom skyddade kanaler och lugna vatten, ner till norra Puerto Natales.

Det är det största fyndet någonsin av döda valdjur längs ett kustområde, inte bara i Chile utan i hela världen.

– Detta är en händelse av ytterst stor vikt, som har en påverkan både på lokal och på världsnivå, bekräftar åklagare Pedro Poblete.

30 döda valar blev 300

Denna händelse är kopplad till en liknande fynd av strandade valar i maj detta år. Då handlade det om mer än 30 döda valdjur, som undersöktes av en tvärvetenskaplig grupp av universitetets specialister, NGOs och statstjänstemän. Expeditionen samordnades av Sernapesca och bestod av forskare från Universidad de Chile, Universidad Austral, representanter från Instituto Antártico Chileno, WWF och la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medioambiente (polisens avdelning för miljöbrott) samt forskare från Centro Científico de Huinay.

I detta fall presenterades två möjliga förklaringar till den massiva dödligheten bland valarna: antingen att valarna tagit sig in i viken för att söka föda, tappat orienteringen och strandat; eller att det handlar om förgiftning efter att ha ätit arter som förorenats vid algblomning.

Kopplingen mellan skadliga algblomningar och valarna är inte något nytt. Dessutom föreslår forskare som undersökt den fossila valkyrkogården som upptäcktes 2010 i Atacamaöknen att massiva strandningar av valar som skedde för miljontals år sedan också kan ha berott på att djuren ätit fisk som förgiftats av giftiga alger.Publicerad: december 2015

Flera artiklar av: Ecocenos  • LatiCe är en ideell förening med org. nr.802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe