Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


Åtal väcks mot Japan efter försök att återuppta valfångst i Antarktis

Ecocenos.cl

Illegal japanska valfångst
Specialister från Argentina, Brasilien, Chile och Costa Rica höll presskonferens i kongressen i Santiago, med stöd av senator Baldo Prokurica, för att väcka åtal mot Japans illegala valjakt i Antarktis.

Chile. Juan Carlos Cárdenas, direktö för chilenska Centro Ecocéanos påpekade att "försöket att återintroducera den nuvarande japanska regeringens ’nygamla’ program för valfångst till omvärlden utgör ett hot mot miljön och styret av Antarktis och södra Ishavet, liksom mot de latinamerikanska folken och staternas strategiska intressen i det ömtåliga området som berörs av Antarktisfördraget".

Ett år har gått sedan den Internationella domstolens historiska dom mot Japans "vetenskapliga" valjakt i Antarktis. Senator Baldo Prokurica höll därför, tillsammans med framstående experter på temat valar i Latinamerika, en presskonferens i ex-kongressen för att väcka åtal mot den asiatiska nationens återupptagna försök i december förra året att återvända till södra Ishavet för att fortsätta dödandet av valar under en täckmantel av forskningssyften.

Den 31 mars 2014 beordrade den Internationella domstolen i Haag Japans regering att upphöra med denna "vetenskapliga" valjakt i Antarktis. Efter att det framkommit att Japans program JARPA II inte fyllde något vetenskapligt syfte i enlighet med IWCs (Internationella Valfångstkomissionen) stadgar, påvisade domstolen att denna slakt av valar bryter både mot moratoriet för kommersiell valfångst och mot södra Ishavets status som skyddat område.

Experterna som samlats i Santiago de Chile menar att det nya valfångstprogrammet, vid namn NEWREP-A, inte är mer än en ny täckmantel som skulle tillåta Japan att fortsätta med den illegala valfångsten i södra Ishavets skyddade områden. Specialistgruppen blickar nu framåt mot IWCs vetenskapliga kommittés nästa möte, som kommer att hållas i Kalifornien i slutet av maj.

På detta möte kommer Japans regering att försöka validera sitt nya förslag till program inför den vetenskapliga kommitténs medlemmar. Detta program har som mål att mot slutet av 2015 och under de kommande tolv åren eller mer återuppta jakten av hundratals vikvalar i det Arktiska området.

Roxana Schteinbarg, verkställande samordnare på Instituto de Conservación de Ballenas de Argentina (argentinska institutet för skydd av valar), framhöll att "organisationen jag representerar har lång erfarenhet av forskning på levande sydkapare i Patagonien, Argentina. Baserat på kunskaperna vi erhållit just genom denna forskning kan vi försäkra att det som Japan regering vill uppnå med sitt nya program endast är att fortsätta förvränga vetenskapen. Allt vi behöver veta om valar och dess ekosystem kan vi ta reda på med hjälp av tekniker och studier som inte dödar några individer. Därför kommer vi inte att acceptera att IWC godkänner någon som helst typ av vetenskapligt program som medför att valar dödas".

José Truda Palazzo, Brasiliens före detta IWC-ombud, tillade att "det är mycket oroande att revisionen av förslaget ännu en gång genomförs på möten bakom stängda dörrar där mycket få forskare från södra halvklotet, och särskilt få från Latinamerika, deltar. Detta trots att vi är direkt påverkade av Japans oavbrutna försök att illegalt jaga valar i en region med stort strategiskt värde för våra intressen i Antarktis".

Fortsättningsvis menade Javier Rodríguez, forskare och direktör för Fundación Promar de Costa Rica, att "det verkligen är upprörande hur Japans regering försöker att inte låtsas om den Internationella domstolens tydliga och avgörande domslut, och vi hoppas att den vetenskapliga kommittén gör gällande sina villkor inom IWC och avslår det nya förslaget".

Elsa Cabrera, i egenskap av verkställande direktör för chilenska Centro de Conservación Cetacea, hävdade att "tillämpningen av den japanska regeringens nya förslag på program för valfångst vore ett oroande prejudikat eftersom det skulle stärka landets valfångstpolitik i ett område där valarna skyddas från jakt av internationell rätt. Det skulle också allvarligt försvaga de åtgärder som vidtagits i och med Antarktisfördraget för att värna om freden, principerna om vetenskaplig forskning och styret över södra Ishavet".

Vidare menade Juan Carlos Cárdenas, direktör för chilenska Centro Ecocéanos att "försöket att introducera den nuvarande japanska regeringens ’nygamla’ program för valfångst till omvärlden utgör ett hot mot miljön och styret av Antarktis och södra Ishavet, liksom mot de latinamerikanska folken och staternas strategiska intressen i det ömtåliga området som berörs av Antarktisfördraget. Premiärminister Abes senaste yttranden i frågan tyder på att den icke-vetenskapliga valfångsten endast är spjutspetsen på den japanska ultranationalistiska sektorns expansionsstrategi för södra halvklotets havsområden. Detta tvingar de latinamerikanska staterna och dess medborgare att ändra på diskussionens själva grundtanke och ta upp temat både på regional och på internationell nivå, bortom IWCs snäva ramar".

Specialisterna stöddes av senatorn Baldo Prokurica, som tillsammans med ett växande antal kongressledarmöter har utmärkt sig genom att påtala det illegala dödandet av valar i södra Ishavet. Det bör även nämnas att senaten i oktober 2014 enhälligt antog ett avtal som kräver att president Michelle Bachelet ingriper och stoppar fortsatt valslakt i Antarktis. Som resultat av detta skickade utrikesdepartement en protestskrivelse som starkt uppmanade Japans regering att omedelbart upphöra med sin jakt i södra Ishavet. Angående specialisternas uttalanden om icke dödande valforskning sade Prokurica att "detta åtal påvisar den sanna anledningen för Japans nya försök att genom ännu okända mekanismer återuppta valjakten i Antarktis. Denna jakt i förmodat forskningssyfte, som i nuläget inte existerar och som dessutom inte är nödvändig eftersom vi idag känner till tekniker för att förstå och lära känna valarnas livsmönster utan att det är nödvändigt att döda dem. Just därför vill vi åtala Japan, för att resten av länderna omkring Stilla Havet och länderna som påverkas av överenskommelsen inför nästa möte angående detta tema ska vara uppmärksamma och inta en kompromisslös position inför ett land som inte uppfyller beslutet från den högst uppsatta internationella domstolen.

Källa: Centro de Conservación Cetacea, Centro Ecocéanos
www.ccc-chile.orgPublicerad: april 2015

Flera artiklar av: Ecocenos.cl  • LatiCe är en ideell förening med org. nr.802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe