Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


Inordna grönsaksländer i hemmen på samma sätt man har ett tv-rum

Valentina González
Desinformémosnos
LatiCes översättare: Hugo Klappenbach

Läraren Marina Sil Acosta, Samordnare på Skolan Urbana Grönsaksländer
Bild: Läraren Marina Sil Acosta, Samordnare på Skolan för Urbana Grönsaksländer (Alberto Hernández/IBERO)

Det är ett integrerande projekt i syfte att individen kommunicerar med sig själv, med andra människor och med naturen.

"Skolan för Urbana Grönsaksländer (EHUrb på spanska, övers. anmärkning) på Ibero Meneses Center som startade den 29 augusti både virtuellt och med fysisk närvaro skapar gemenskap genom att odla livsmedel i en situation där det råder socialt avstånd p g a COVID 19", säger Läraren Marina Sil Acosta som är projektets Samordnare. Hon som är även akademiker i ämnet Verkstad för Social Vård på IBERO menar att skolan genererar inte enbart kunskap utan främjar även individernas samexistens och socialisering, just när dessa faktorer tenderar att gå förlorade p g a hemmaisoleringen. På så sätt blir Skolans mening att återvinna människornas sociala samspel utifrån något så grundligt som att odla sina egna livsmedel.

Hon berättade att initiativet har lockat många som vill delta i de avgiftsfria kurserna som EHUrb erbjuder. Deltagarna blir från 13 åriga barn till vuxna över 60 år samt folk från landets olika Stater så som Querétaro, Oaxaca, Edomex och Morelos.

"Det är ett integrerande projekt i syfte att individen kommunicerar med sig själv, med andra människor och med naturen. Strategin bygger på att utifrån en helhetssyn, införliva deltagarnas olika historiska, kulturella och andliga berättelser till en gemensam sådan" enligt henne.

Lektionerna kommer att äga rum på lördagar fram till den 6 februari 2021 med fokus på att återta folkkunskapen d v s deras samhälleliga sammanhang och förutsättningarna för att odla samt att kunna identifiera sociala konflikter och ta fram de organisatoriska alternativen för att lösa dem, men även att rädda kunskapen om medicinska örter och dess användning idag som ett arv från mödrar, fäder, mormödrar och farfäder.

Sil Acosta fortsätter: "Skolan blir ett svar på behovet av ekologisk alfabetisering d v s att förstå det ekologiska, det biologiska och det miljömässiga som en interaktiv helhet och att vi människor är en del av denna helhet".

Hon påpekade att den första elevkullen som går utbildningen får en integrerad bildning om hur man bygger grönsaksländer i sina respektive samhällen, både hemmavid och på allmänna platser.

Kursen är indelad i sex moduler i vilka följande tas upp:

  1. Området, miljön, marken och jordmånen
  2. Livsmedelssuveränitet och samhällens hälsa
  3. Vattnet och hushållning av det gemensamma huset
  4. Det hållbara sädesfältet: samarbete i stället för konkurrens
  5. Den sociala strukturen: ett grönsaksland som verktyg för att återskapa den.
  6. Solidarisk ekonomi och det urbana jordbruket

Samordnaren på Skolan för Urbana Grönsaksländer tillade att i samarbete med arkitekturstudenter från IBERO som genomför sin socialservice man arbetar för att ta fram en modell av integration mellan hemmen och grönsaksländerna precis på samma sätt det finns ett tv-rum i hemmet. Studenterna hjälper deltagarna i de virtuella kurserna med kunskaper om hur man kan bygga ett grönsaksland från grunden.

Samordnaren på Skolan för Urbana Grönsaksländer tillade att i samarbete med arkitekturstudenter från IBERO som genomför sin socialservice man arbetar för att ta fram en modell av integration mellan hemmen och grönsaksländerna precis på samma sätt det finns ett tv-rum i hemmet. Studenterna hjälper deltagarna i de virtuella kurserna med kunskaper om hur man kan bygga ett grönsaksland från grunden.

Detta material delas ut med IBERO:s samtyckePublicerad: september 2020

Flera artiklar om: Miljö  • LatiCe är en ideell förening med org. nr. 802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe