Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


Miljöförstöring och våld mot kvinnor, två sidor av samma mynt

Observatorio Plurinacional de Aguas
Desinformémosnos
LatiCes översättare: Stella Moreno

Våld mot kvinnor och flickor

Klimatkollaps och global miljöförstöring leder till ett ökat våld mot kvinnor och flickor. Utnyttjandet hindrar i sin tur ansträngningarna att bekämpa krisen, enligt en global rapport som nyligen publicerats av International Union for Conservation of Nature (IUCN), ett av de största och mest mångsidiga miljönätverk i världen baserat i Schweiz.

"Sex av tio personer som svarade på The International Union for the Conservation of Nature undersökning, med mer än 300 svar från organisationer runt om i världen, erkände att de hade bevittnat könsbaserade våldshandlingar mot försvarare av miljörättigheter, migranter och miljöflyktingar i områden där miljöbrott och miljöförstöring inträffade. Forskningen har avslöjat mer än 80 fallstudier som tydligt visar dessa länkar".

Klimatkollaps och global miljöförstöring leder till ett ökat våld mot kvinnor och flickor. Utnyttjandet hindrar i sin tur ansträngningarna att bekämpa krisen, enligt en global rapport som nyligen publicerats av International Union for Conservation of Nature (IUCN), ett av de största och mest mångsidiga miljönätverk i världen baserat i Schweiz.

Precis som studier påpekar hur fattigdom påverkar kvinnor starkare och kallas "feminisering av fattigdom" gör klimatförändringar det också särskilt på kvinnor och flickor.

I detta avseende uppmanar aktivister regeringar och institutioner att ta itu med klimatkrisen ur ett könsperspektiv och ange att varje strategi för miljöskydd måste ta hänsyn till de olika konsekvenserna av klimatförändringar på kvinnor och flickor.

IUCN består av miljöorganisationer och officiella institutioner och har förberett vad som hittills anses vara den mest ambitiösa och omfattande studien om miljö- och genusvåld. Utredningen har pågått i två år och mer än 1 000 olika källor har"konsulterats. "Studien visar att genusvåld är överallt närvarande och det har visat sig att klimatförändringarna intensifierar könsvåld," sa Cate Owren, en av rapportens huvudförfattare. Hon tillägger: "När miljöförstöring och tryck på ekosystem ökar, skapas problem med knapphet och sätter tryck på människor och bevis visar att när miljötrycket ökar, ökar också könsvåldet."

Sex av tio personer som svarade på en IUCN-undersökning, med mer än 300 svar från organisationer runt om i världen, erkände att de hade bevittnat episoder av könsvåld mot försvarare av miljörättigheter, migranter och miljöflyktingar i områden där miljöbrott och miljöförstöring inträffade. Forskningen har avslöjat mer än 80 fallstudier som tydligt visar dessa länkar.

När vi talar om könsvåld, inkluderar det våld i hemmet, sexuella övergrepp och våldtäkt, tvångsprostitution, tvångsäktenskap och barnäktenskap samt andra former av utnyttjande av kvinnor. Undersökningen bekräftar att människohandel ökar i områden där den naturliga miljön utsätts för spänningar"samt att det finns samband mellan könsvåld och miljöbrott, såsom tjuvjakt och olagligt utvinning av resurser. "Könsvåld är en av de mest allmänt, men minst omtalade hinder som vi står inför arbetet med miljöskydd och kampen mot klimatförändringar," säger Owren och avslutar: "Vi måste öppna ögonen och var mer uppmärksam på det här problemet.

Exemplen som citeras i studien är varierande och från olika breddgrader. För att nämna några: sexuella övergrepp sker i den olagliga fiskerinäringen i Sydostasien och i östra och södra Afrika där vägrade fiskare att sälja fisk till kvinnor om de inte hade sex med dem.

Olaglig avverkning och handel med kol i Kongo Demokratisk Republik är kopplad till sexuell exploatering."I Colombia och Peru är olagliga gruvor nära relaterade till ökningen av människohandel för sexuell utnyttjande.

Det har också dokumenteras många exempel på könsbaserat våld riktat mot kvinnoaktivister och miljöaktivister som försöker stoppa markförstörelse och förstöring av naturresurser och samhällen. I det här fallet använder angriparna sexuellt våld för att förtrycka dem, undergräva deras status inom samhället och avskräcka andra aktivister från att höja sina röster.

Rapportens allvar är att det trots den nära kopplingen mellan klimatkrisen och genusvåld, finns få miljöskydd och förbättringsprojekt som hanterar denna fråga. Den globala uppvärmningen sätter press på resurserna, eftersom extrema väderförhållanden värmevågor, torka, översvämningar och mer våldsamma stormar, blir alltmer frekventa och förödande. I stora delar av världen är kvinnor redan missgynnade och saknar rätt till mark och andra rättigheter så de"är sårbara för exploatering. När sårbarhetssituationen läggs till de ytterligare spänningar som orsakas av klimatkrisen drabbas kvinnorna först.

Till exempel i vissa grupper (samhällen) när familjen står inför klimatförvärrade svårigheter tenderar unga kvinnor att gifta sig i mycket ung ålder. Globalt antas cirka 12 miljoner fler flickor ha tvingats gifta sig efter växande naturkatastrofer även klimatrelaterade katastrofer har visat sig öka människohandel för sexuell exploatering mellan 20 och 30%.

På FN: s klimatkonferens (COP25) som hölls i Madrid i december förra året anklagade aktivister regeringarna för att ignorera den svåra och orättvisa situationen för kvinnor och de hot de står inför. Vissa regeringar börjar inkludera åtgärder för att skydda kvinnor och flickor i sitt miljöskydd och sitt utvecklingspolitik och under COP 25 presenterade FN en handlingsplan för kvinnor som en del av förhandlingarna om vädret "Studien belyser den komplexa men tydliga kopplingen mellan de växande effekterna av klimatförändringar och våld mot kvinnor och flickor," säger Bob Ward, chef för politik och kommunikation vid Grantham Research Institute om klimatförändringar och miljö vid The London School of Economics, som inte har deltagit i rapporten.

Det belyser också den roll som aktivister spelar för att öka den allmänna opinionen om dessa problem. "Med tanke på det föredömliga ledarskapet för kvinnliga aktivister som Greta Thunberg måste vi erkänna att särskilda kvinnor och flickor liv och försörjning runt om i världen hotas av klimatförändringar," säger Ward.

För sin del, Mary Robinson, president för den internationella organisationen för att försvara de mänskliga rättigheterna The Elders och före detta presidenten i Irland sade: "Vi måste erkänna de ojämlika effekterna av klimatkrisen på kvinnor, men också att kvinnors deltagande medför kreativa och hållbara lösningar för både klimatnödsituationer och sociala orättvisa "och" Åtgärder som försöker ta itu med klimatförändringar och miljöförstöring utan kvinnors fulla integration är dömda till misslyckande: jämställdhet är en förutsättning för den kollektiva insats som krävs för att bekämpa klimatläget.

Källa: Observatorio Plurinacional de Aguas.Publicerad: februari 2020

Flera artiklar om: Miljö  • LatiCe är en ideell förening med org. nr. 802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe