Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


Förbjudet för regeringen att ge skolor GMO livsmedel

Biodiversidadla
LatiCes översättare: Nina Isabella Bladin

Bolivia. Lagen om näring för mat i skolor inom ramen för livsmedelssuveränitet och ekonomi, föreskriver att man i så lång utsträckning som möjligt inte använder sig av plastbehållare när det gäller mat utdelning för olika skolor. Helst ska matprodukterna komma från och vara tillverkade av lokala producenter.

De kommunala regeringarna får inte upphandla genmodifierade livsmedel eller GMO (Genetiskt modifierad organism) samtidigt som leverantörerna måste, till största möjlighet undvika att använda sig av förpackningar av plast och polyeten i enlighet med ovannämnda lag.

Lagen, som utfärdades den 29 december, har som mål att säkerställa tilläggskost i kommunala skolor med mat från lokala produktioner och bidra till bra prestationsförmåga och undvika avhopp från skolan. Små kommuner har rätt enligt lag att styra upphandlandet.

"All upphandling av livsmedel som är genetiskt modifierat till skolor är förbjuden", står det skrivet i paragraf V av artikel nummer 7 i lagen av den andra tilläggsbestämmelsen, föreskriver att inte använda sig av plastbehållare och/eller polyetenbehållare för mat så mycket som möjligt.

Upphandlande leverantörer med mål att prioritera lokal och nationell produktion är fysiska personer, Asociaciones de Pequenos Productores Rurales (APRR) (Förening för små producenter på landsbygden) Organizaciones Económicas Campesinas, (ekonomiska landsbruksorganisationer), Indígena originarias (OECAS) (ursprungs indiska), Organizaciones Económicas Comunitarias (OECOM), (Ekonomiska gemenskapsorganisationen) inhemska och interkulturell Afro- bolivianska familjer organiserade i hållbart familjejordbruk.

Även produkter, råvaror från utlandet bör undvikas, "För att åtgärden av kompletterande livsmedel för skolmat, inom ramen av statliga upphandlingslagen, bör man prioritera inköp av produkter och/eller råvaror från lokala producenter från olika regioner i landet, och på det sätt uppmuntra en hälsosam, miljövänligare och kulturellt anpassad livsmedelskonsumtion", står det i avsnitt IV i artikel nummer 7.

Den centrala regeringen bör, bland sina befogenheter, infoga lektioner med ämnen om livsmedel i läroplanen, medans avdelnings enheter borde- bland annat ansvara och stödja kommunerna i denna uppgift. Kommunerna bör ansvara för skolmaten.Publicerad: januari 2015

Flera artiklar av: Biodiversidadla  • LatiCe är en ideell förening med org. nr.802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe