Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


Kvinnors kamp i Emberá regionens mot avverkning av skog fortsätter

Gabriela Albornoz Andrade
Biodiversidadla
LatiCes översättare: Cecilia Wenberg

Kvinnor från ursprungsbefolkningen i Emberá regionen och Wounaan Cemaco

Panama. Kvinnor från ursprungsbefolkningen i Emberá regionen och Wounaan Cemaco har kämpat i åratal mot den irrationella verksamheten inom trädutveckling, som är en del av de skyddade områdena och naturarvet i Panama. De har vidtagit rättsliga och fredliga åtgärder för att stoppa eftergifter och tillstånd att hugga ner träd.

Ursprungssamhällen har kollektivt ägande över sina marker, vilket inkluderar skogsbruk och en hållbar skogsförvaltningsplan, då regionerna Darién och Emberá representerar en naturrikedom, men transaktionskapital har infört utvinningsmöjligheter för trähandeln internationellt.

Under de senaste veckorna har kvinnor från ursprungsbefolkningen i Emberá haft möten och lämnat in klagomål till miljö- och rättsministerierna för att avbryta dessa operationer, som utöver olaglig verksamhet, förstör hektar av skogar. Detta har inte haft några resultat.

Trots att det finns miljönormer, förordningar och kontroller över skyddade skogar är dessa effekter ogiltiga, eftersom utvinningsföretaget fortsätter med verksamheten. Dessutom har klagomål gjorts mot pseudo-myndigheter, som förutom att de är olagliga inte åtnjuter trovärdighet på grund av bristen på miljömoral samt utför handlingar, som strider mot skyddet av biologisk mångfald.

Uttalanden av Clelia Mezúa, representant för kvinnorna i Emberá och Dr. Donaldo Sousa, från miljölagsförbundet i Panama, visar på denna avverkning av skog i ursprungsregionen.

Källa: RadiotremorPublicerad: februari 2020

Flera artiklar om: Miljö  • LatiCe är en ideell förening med org. nr. 802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe