Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


TPP11 meny: transgena och cancerframkallade bekämpningsmedel till tallriken

Lucía Sepúlveda Ruiz *
Biodiversidadla
LatiCes översättare: Emma Palmgren

Ttransgena och cancerframkallade bekämpningsmedel

"TPP11 fungerar som ett hänglås för de framsteg som vi kan uppnå i grundläggande frågor för allas hälsa, och en broms för krav som är centrala bekymmer för kvinnor, särskilt försvarare av deras inhemska territorier och/eller bönder, som lider mer direkta skador i familjens hälsa och följderna av miljöskador."

Lystring mammor, vegetarianer, gravida, miljöaktivister och konsumenter. Om föredraget Transpacífico TPP11 godkänns i Chile kommer uppgiften att vara att hitta för de små och för våra familjer äpplen, persikor, citroner, nektarin eller icke-genmodifierat vin och fria från bekämpningsmedelsrester. På grund av fortsättningen av TPP kommer lagar att antas som tillåter och främjar genmodifierade grödor av den gamla och nya generationen, avsedd för den inre marknaden. Detta är den jordbruksmodell som försvaras i kammaren av förbundskanslern Ampuero och affärsmän inom genmanipulation. Genmodifierade grödor använder stora mängder av herbiciden glyfosat, vars effekter i samband med cancer redan har bekräftats i två domstolsavgörande som utfärdats i Kalifornien, USA. Första domen var för fallet med trädgårdsmästare Ofwayne Johnson och den andra av Edwin Hademan; båda lider av Non-Hodgkins lymfom (cancer i lymfsystemet). Domen som kom denna vecka, likt den 2018, menar att Bayer/Monsanto är ansvariga för att inte rapportera de cancerframkallande riskerna för glyfosat (Roundup, för laglig användning i Chile). Aktierna hos det transnationella föll hårt efter den nya kuppen i domstolen.

Hittills exporterar Chile bara genmodifierade frön, som inte är för inhemsk konsumtion. Projektet kring lagen om genmodifiering (bio-säkerhet) var lika fängslade som Monsanto lagen. Men regeringen meddelande att TPP kommer att omfatta registrering av växtsorter som utvecklats med en kontroversiell genetisk manipulationsteknik som kallas "genredigering" (CRISPRR). I Chile kan det vara i druvor, citroner eller äpplen eller i annan utvecklad genmodifierade frukter och inte registreras förränds nu. Ge redigering är bara ett nytt sätt att göra genmodifiering, eftersom förändringen av DNA förblir närvarande med alla de oförutsägbara effekter som härrör från den rekombinanta molekylen, som kan innefatta tystnad eller lemlästa frivilligt eller ofrivilligt funktioner av vissa gener. Den medicinska genetik journalen definierar denna teknik som "ett nyligen inträffat verktyg för redigering av genom som fungerar som en molekylär sax som kan skära vilken genomspecifik DNA-sekvens som helst på ett specifikt sätt och tillåta införandet av förändringar i den".

Förbundskanslern felinformerar

För första gången innehåller ett frihandelsavtal ett kapitel om genmodifieringshandel med titeln "nationellt avtal och tillgång till varor", som inrättar en arbetsgrupp för bioteknik vars mål är att analysera "nationella lagar, förordningar och befintliga och föreslagna policys" för att godkänna dem med länder med genmodifieringslagar. Och det tystnades av Ampuero i den deputerade kammaren. Istället gick det genom grenarna att se till att tack vare UPOV 91 kommer att "skydda" (det vill säga, det kommer att ha ett register, som är mycket likt ett patent och kraftigt höja sitt pris) lokala fruktträdssorter såsom "Maylen", kommersiellt namn på en bordsdruva. Herr Ampuero: denna sort är redan registrerad av SAG som Iniagrape-Onev, utan UPOV 91 och såldes av INIA till det privata företaget ANA Chile, Andes New Varieties Administration, i juni 2018.

Men UPOV 91 krävs av de omättliga företagarna inom säd tillverkning och den exporterade agroindustrin att expandera till genmodifiering. Eftersom en genmodifierad variation av bordsdruvan Thompson kärnfri presenteras i april 2011 av ett offentlig-privat konsortium av dess dåvarande chef Rodrigo Cruzat; som den genetiskt modifierade nektarin i vilket ett FONDEF-projekt fungerar; och den genmodifierade citronen de utvecklar i norr, kan de inte kvalificera sig för det aktuella registret. Kanske är det därför i utskottet för jordbruk, Ronald Brown, ordförande för sammanslutningen av fruktexportörer, pläderade för hans genmodifierade druva, utan att namnge den, genom att säga att utan UPOV 91 förlorade man silver och år av forskning, eftersom enligt honom, fruktträd " inte kan registreras". Det är falskt: med de nuvarande reglerna i SAGs register, bland andra fruktträd, minst fem sorter av Maqui, tre i namn av universitet i Talca och två i namn av privata fruktträdgårdar. Det enda de saknar är att registrera genmodifierade fruktträd och att ha industriella patent för växterna. Och naturligtvis gör TPP11 det möjligt att patentera för evigt i INAPI växternas derivat.

De nya genmodifieringar och Europeiska Unionen

Med TPP11 legaliseras genmodifieringar gjorda med CRISPRR (tekniken för "klippa och klistra" gener). Det säger det protokoll från regeringen som mottogs av parlamentets ledamöter den 13 mars, när omröstningen om TPP senare lades för första gången. De säger "det skydd som beviljas av UPOV 91 fungerar för nya sorter, oavsett om de produceras genom traditionella kors eller på annat sätt, såsom genredigering. Den genmodifiering…det har överträffats av nya biotekniska verktyg som CRISPR-CAS".

Den chilenska regeringen har inlett detta åtminstone sedan september 2018, då det undertecknades ett uttalande om genredigeringstekniker med jordburksministrarna i Argentina, Brasilien och Paraguay. Och nu, 15 mars 2019, sände Argentina till WTO:s kommitté för sanitära och fytosanitära åtgärder som dokumenterar, enligt vilken de produktioner som genereras med genredigering inte bör anses skilja sig från dem som erhålls genom traditionell avel eller korsning (dvs. de som redan registrerats). Dessa fyra länder kommer att samordnas för att förhindra att "hinder för deras handel" tillämpas.

Således anslöt Chile sig till lobbyn av Bayer/Monsanto och andra säd tillverkare, fördunklade eftersom högsta domstolen i den Europeiska Unionen fastställde i juli 2018 att de sorter som erhålls genom genredigering bör regleras med samma regler som för genmodifiering, det vill säga att genom riskbedömningar och om de är godkända, att bära märkning, eftersom riskerna för hälsan inte har undersökts. Den domen ansågs vara en seger för EU-medborgarna, mycket mer alerta och informerade än våra suppleanter, domare och människor om denna typ av hälso- och miljörisker.

Sabotage av TPP11 av det traditionella fröet

TPP11 skulle fungera som ett sabotage mot alla krav som syftar till att stärka de lokala ekonomierna och vägleda dem till återhämtning och plantering av traditionella frön. Forntida frön och kreoler kräver inte agro-kemikalier för att växa, de är naturligt resistenta till klimatförändringar eftersom de tål saltlösningar, syror, torkar och skadedjur. Dess prestanda har bevisats många gånger liknande eller högre än de "förbättrade" frön. Detta passar inte de genmodifierade företag som utvecklar sin lukrativa "förbättring" från dess frön.

Kapitel 15 som reglerar upphandlingen av den offentliga sektorn har bestämmelser genom vilka offentlig upphandling av agroekologiska/organiska livsmedel för JUNJI, JUNAEB eller sjukhus skulle kunna betraktas som "hinder mot handel". Förbudet mot glyfosat, en brådskande åtgärd som bör förstärkas redan av hälsoministret – eftersom jordbruket inte kommer att göra det – skulle också ifrågasättas av samma. Staten kommer inte att riskera eventuella stämningar som beskrivs i kapitel 28 (tvistlösning), och i kapitel 9 (investeringar), som betraktar immateriell egendom som en investering. Förbundskanslern konstaterade i den deputerade kammaren att miljö- eller hälsobestämmelser kan göras, men uteslöt att dessa regler inte kan strida mot föredragets bestämmelser om de odefinierade "vinstförväntningarna" hos investerarna och diskriminerande behandling.

I korthet fungerar TPP som ett hänglås för de framsteg som vi kan uppnå i grundläggande frågor för allas hälsa, och en broms för krav som är centrala bekymmer för kvinnor, särskilt försvarare av deras inhemska territorier och/eller bönder, som lider mer direkta skador i familjens hälsa och följderna av miljöskador. I kongressen stoltserade förbundskanslern med att TPP tog upp könsfrågan för första gången. Det hänvisar till kapitlet om utveckling, där artikel 23 innehåller två punkter som hänvisar till kvinnor och ekonomisk tillväxt. Det finns ingen hänvisning till löneklyftan mellan män och kvinnor, eller till osäkerheten i arbetsförhållanden och socialvälfärd. I de mer än 6000 sidor endast en extraktivist modell säkerställs att vidmakthåller de ohållbara förhållanden där i dag den stora majoriteten av kvinnliga invånare i våra territorier överlever, många av dem utan vatten till sina hus, eftersom detta har monopoliserats och/eller stulits av jordbruksindustrin.

Förbundskanslern, de druvor som du marknadsför med TPP som en bra produkt som kommer att nå dessa elva länder, de kan bli vredens druvor. TPP11 är jävande med vinet. Fyll inte din kopp för att skåla, minister Ampuero. Du kan spilla den.

* Lucía Sepúlveda Ruiz är en del av Chile Mejor sin TLC/Red de Acción en Plaguicidas RAP-Chile
Kontakt:lusr20@gmail.comPublicerad: april 2019

Flera artiklar om: Miljö  • LatiCe är en ideell förening med org. nr. 802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe