Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


"De kanadensiska gruvföretagen agerar som nya kolonisatörer"

Biodiversidadadla
LatiCes översättare: Margot Herbertsson

Under förra veckoslutet samlades en jury bestående av åtta internationella experter för att utvärdera de kanadensiska gruvföretagens inverkan i Latinamerika i El Tribunal Permanente de los Pueblos, TPP (Den Permanenta Folkdomstolen). För första gången genomfördes detta i Montreal, Canada.


Kanadensiska gruvföretag förstör samhällsstrukturen
Kanadensiska gruvföretag förstör
samhällsstrukturen

Ett femtontal sydamerikanska representanter vittande om konsekvenserna i sina byar av de kanadensiska gruvföretagens aktiviteter.

För att få mer information om utvecklingen och slutsatserna från detta event talade Canadas internationella radio med Rocio Barba, en av organisatörerna av denna folkdomstol, och med Javier Mujica Petit från El Centro de Politicas Públicas y Derechos Humanos /Centret för allmän ordning och mänskliga rättigheter) i Peru. Han var en av jurymedlemmarna.

Efter att ha lyssnat till vittnen och experter, drog domstolen slutsatsen att de kanadensiska gruvföretagen är ansvariga för brott mot de mänskliga rättigheterna.

Detta ansvar faller även på regeringen i Canada och på regeringarna i de länder där gruvföretagen verkar, för att inte ha förhindrat, eller för att ha tolererat eller dolt dessa brott.

Dessa regeringar är också ansvariga för att ha hindrat offren att få tillgång till resurser som skulle ha skyddat dem från dessa övegrepp.

Fem kanadensiska gruvföretag pekades ut för att ha begått brott mot mänskliga rättigheter: Barrick Gold, Goldcorp, Tahoe Resources, Blackfire Exploration och Excellon Resources.

Mireille Fanon Mendes France, en av de åtta experter från den jury som är en del av FN:s Råd för mänskliga rättigheter, uttalade att "Ofta agerar de kanadensiska gruvföretagen som nya kolonisatörer. De kommer till landet, bemäktigar sig marken och våldför sig på mänskliga rättigheter som det passar dem."

Vittnen till gruvföretagens handlande kom från Honduras, ett land där Canada deltog i utformningen av gruvlagstiftningen, till fördel för de kanadensiska företagen. Vidare kom vittnen från Chile, Guatemala, Mexico och Ecuador för att beskriva konsekvenserna i sina liv av de kanadensiska företagens agerande.

Organisatörerna av TPP fastställde att enligt officiella uppgifter från Canadas regering, är mer än 75 procent av världens gruvföretag registrerade i Canada. "Med lagar, skatteregler och utrikespolitik som är fördelaktiga för utvinnande företag, erbjuder Canada en blomstrande miljö för gruvindustrin".

På sin internetsida skriver de att "megaprojekten inom gruvindustrin är idag en av de främsta orsakerna bakom attackerna mot de kollektiva rättigheterna. I Latinamerika finns just nu mer än 200 konflikter mellan byar, gruvföretag och regeringar om gruvfrågan. För de enskilda och byar som lider av kränkningarna av deras rättigheter genom gruvföretagens aktiviteter, är det stora svårigheter att uppnå rättvisa."

Gianni Tognomi, generalsekreterare i TPP alltsedan dess grundande 1979, uttalade i en kommuniké att "under mer än 35 år har TPP kommit i kontakt med omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter, vilka inte erkänns av lagarna, på grund av ojämlikheten i tillgång till makt. Beträffande den kanadensiska gruvindustrin är orsakerna till förbrytelserna ekonomiska och ligger utanför den internationella rättens jurisdiktion. Det kommersiellas företräde framför mänskliga rättigheter resulterar i straffrihet."

De kanadensiska gruvföretagen inbjöds till eventet, men föredrog att inte delta. Tribunalen är ett forum för civilsamhället för att skapa medvetenhet kring kränkningarna av mänskliga rättigheter. Sedan 1979 har 40 tribunaler genomförts i hela världen om olika teman, bland andra det armeniska folkmordet, asylrättigheter i Europa och brotten mot mänskliga rättigheter i Algeriet.

Under de närmaste veckorna kommer medlemmarna i TPP som samlades i Montreal att lägga fram sina slutsatser och rekommendationer för statsminister Stephen Harper, en övertygad försvarare av utvinning av naturresurser, liksom för Den interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter och för FN.

Imorgon tisdag, kommer en grupp aktivister att resa till Ottawa för att till regeringen överlämna rapporten om kränkningar av mänskliga rättigheter som begåtts av kanadensiska gruvföretag i Latinamerika, där 22 fall i olika länder har registrerats.Publicerad: juni 2014

Flera artiklar av: Biodiversidadla  • LatiCe är en ideell förening med org. nr.802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe