Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


Otryggheten på landet

Darío Aranda
Biodiversidadla
LatiCes översättare: Hugo Klappenbach

Argentina. En rapport från Cordobas Hälsovårdsministeriet om dödsfall p.g.a. cancertumörer fastställde att högsta antalet dödsfall inträffar där man använder transgener (genetiskt modifierade frön) och jordbrukskemikalier. Andelen är dubbelt så hög än riksgenomsnittet.

Den omfattande rapporten, som gäller för hela Cordobas län, baserades på studier genomförda under fem år och bland andra parametrar, gjorde en geografisk placering av fallen. Uppgiften som skapade mest oro var att högsta andelen dödsfall inträffar inom det som kallas "pampa gringa", gringos pampa" som är området där transgener och jordbrukskemikalier används som mest och dödsfallsantalet blir dubbelt så högt som riksgenomsnittet. Läkaren Medardo Avila Vazquez, som är medlem i Reduas (universitetens nätverk för Miljö och Hälsa) säger: "Rapporten bekräftar det som vi och framför allt det som läkarna verksamma i små byar på landet där man har besprutat kemikalier och invånarna som bor i närheten av jordbruks verksamhet på industriell nivå har varnat om under många år." De kräver omedelbara åtgärder för att skydda befolkningen.

Den officiella undersökningen som kom ut i bokform heter Rapport om cancer i Cordoba län 2004-2009 och författades av Länsregistret för tumörer och Statistiska Centralbyrån. Boken presenterades i riksdagen av Hälsovårdsministern Francisco fortuna och Matin Alonso, direktören för Onkologiska Länsinstitutet.

Internationellt används räkne parametern antal dödsfall per 100 tusen invånare. Länsgenomsnittet är 158 dödsfall per 100 tusen invånare och i Cordobas huvudstad är 134,8. Men i fyra länsdelar ligger dessa indikatorer långt över genomsnittet: Marcos Suarez (229,8), President Roque Saenz Peña (228,4), Union (217,4) och San Justo (216,8). Alla befinner sig inom området "gringos pampa", en traditionell jordbruksregion i Cordoba län.

Enligt den Internationella Byrån för cancerforskning, som är en del av Världshälsoorganisationen, dödssiffran i Argentina är 115,13 för året 2012. Detta utgör hälften så mycket av dödsfallen som inträffar i Marcos Suarez.

Fernando Mañas, forskare med doktorsexamen i biologi deltar i gruppen Genetik och Genetiska Mutationer i Miljön på Rio Cuartos Riksuniversitetet forskar i effekten av de kemiska produkter som används inom jordbruket. Han tror inte att den höga dödligheten i dessa områden är bara en tillfällighet. Han säger: "Det finns bevis på höga nivåer av genetisk skada hos Marcos Suarez invånare som kan bero på en ofrivillig exponering till kemiska jordbruksprodukter.

Rio Cuartos forskare bedrev fältstudier under åtta år i olika byar i Cordoba län och bekräftade i femton publicerade vetenskapliga tidskrifter att de som exponeras till kemiska jordbruksprodukter lider av genetiska skador och är mera benägna att drabbas av cancer. Mañas säger att man upptäckte där rester av ogräsbekämpningsmedlet glifosat och dess främsta nedbrytningsprodukt AMPA i sjöar, jorden och även regnvattnet.

Cordoba läns regering ordnar kartan över cancern efter dödsfallsnivå. "Gringos pampas" (hela väst delen av länet) hamnar i första segmentet. På andra plats kommer länsdelarna Rio Cuarto, General San Martin, Juarez Celman, Tercero arriba och General Roca. Antal dödsfall ligger mellan 180 och 201 per 100 tusen invånare, vilket är högre än både läns och riksgenomsnittet. Detta andra segment kännetecknas av att det industriella jordbruket dominerar.

Länsregeringen betonade betydelsen av de övergripande statistikerna av incidens (antalet händelser i en viss population under en begränsad tid) och jämförde dem med andra länder (länet håller sig vid genomsnittet), gällande olika ålders skikt, kön och var tumörerna var lokaliserade. Sambandet mellan dödlighetssiffror och jordbrukszoner placerades på andra plats. I länet pågår en stor debatt om installeringen av Monsantos anläggningar på Malvinas (Falklandsöarna).

Damian Verzeñassi är läkare och professor i Socialmiljöhälsa Rosarios fakultet av Medicinvetenskap. Han är en av de ansvariga för lägret "Campamento Sanitario" vilket utgör en utbildningsinstans för medicinstudenter som går sista året. Idén går ut på att studenterna ska bosätta sig i någon by på landet under en vecka och under den tiden ska de genomföra en sanitär kartläggning. Cordobas rapport stämmer väl med arton kartläggningar vi gjorde i områden där det industriella jordbruket dominerar. Cancern ökade lavinartad i de områdena under de senaste femton åren, sa Verzeñassi.

Han ifrågasatte regeringens och näringslivets diskussionsinriktning. "De begär ytterligare utredningar av frågan när den är redan överbevisat, i stället för att vidta snabba åtgärder för att skydda befolkningen. Det finns bevis nog på att den rådande jordbruksmodellen har sanitära konsekvenser. Det handlar om en produktionsmodell som utgör ett enormt hälsoproblem bland befolkningen".

Avila Vazquez från Reduas nämnde ett tiotal vetenskapliga studier som bevisar sambandet mellan kemiska jordbruksprodukter och cancer. Hon nämnde även ett trettiotal byar där officiella register bekräftar sjukdomens ökning: Brinkmann, Noetinger, Hernado(Cordoba län) och San Salvador (Entre Rios län), bland andra. Hon säger: "Tobaksbolagen nekade sambandet mellan tobaksrökningen och cancer och det tog decennier för att få dem att erkänna det. Bolagen som producerar genmodifierade frön och växtarter samt jordbrukskemikalier gör samma ska. De ljuger och sätter sina ekonomiska privilegier framför befolkningens hälsa". Hon kräver dessutom att man vidtar brådskande åtgärder så som att förbjuda besprutning med flyg, att besprutning av jordbruksmark inte ska ske närmare än tusen meter från bosättningar och att lagring av jordbrukskemikalier och besprutningsmaskiner i stadsmiljö ska förbjudas.Publicerad: juni 2014

Flera artiklar av: Biodiversidadla  • LatiCe är en ideell förening med org. nr.802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe