Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


Allen: offer för lögn, hån och "fracking" (hydraulisk spräckning)

Biodiversidadla
LatiCe översättare: Camilla Svereus

Nästan två månader efter explosionen i Brunn EFO 141 fortsätter vi invånare från Asamblea Permanente del Comahue por el Agua de Allen (Föreningen för Allens vatten) att alarmeras av oegentligheterna som dagligen avslöjar näringslivets och regeringens lögnaktiga agerande.

Uttalande från APCA

Bensinindustrin i samarbete med länsstyrelsen (Alberto Wereltinek) håller på att förgifta oss.

Varje dag påverkas vi invånare i Allen av de gaser som släpps ut under företaget Apache-YPF:s driftsarbeten med kolvätesbrunnar, utöver otaliga andra miljörelaterade och sociala konsekvenser:

  • Förorenandet av grundvattenmagasin och floder, bristen på dricksvatten,
  • De ständiga oljuden, även under vilotimmar,
  • Ljusföroreningarna som också påverkar fruktträdsodlingarna,
  • Den ökade trafiken bestående av lastbilar och terrängbilar, och de trafikolyckor som följer på den,
  • De höjda levnadskostnaderna, ökningen av knarklangning och människohandel som blir alltmer närvarande i vårt samhälle.

I våra områden används metoden hydraulisk spräckning, "fracking", för att utvinna okonventionell gas. Till grund för detta ligger studier av miljöpåverkan som är bedrägliga, förenklade och i avsaknad av djup.

Varför går kommunala, regionala och nationella tjänstemän in för att överösa oss med lögner?

Representanter från Apache – Y. Sur – YPF har delat ut lappar i bostäderna med avsikten att "lugna" de bosatta.

Att tjänstemän i kontrollområdena stödjer dessa är ett hån.

Deras löften om att genomföra permanenta kontroller på plats är bara ännu en lögn.

I Allen har man inte genomfört en enda inspektion under hela 2014, enligt den information som tillhandahålls av Alto Valle-delegationen för Ministeriet för miljö och hållbar utveckling. Detta bör befolkningen få veta!

Chefen för Civilförsvaret åtar sig att vara det enda synliga ansiktet i Allen kommun, och ger klena förklaringar till den allmänna opinionen å borgmästaren Sabina Costas vägnar, eftersom hon är FRÅNVARANDE i rollen som försvarare av samhället som valde henne.

-Varför denna likgiltighet gentemot invånarna på Calle 11 med omnejd?

Vi invånare i detta område med lantgårdar och stränder finner oss i dag belägrade av den privata och offentliga övervakningen som hela tiden skapar hinder för trafikanterna. De manövrerar sina terrängbilar helt ostraffat i den "medborgerliga säkerhetens" namn, men ger intryck av att tjäna oljeindustrin och privata intressen.

I provinsen Río Negro håller man på att omförhandla oljeavtalen. Under tiden fortsätter vi som bor i det här området att vara helt överkörda. För sekreteraren för energifrågor, Guillermo Gesualdo, är de enda viktiga faktorerna de ekonomiska… Och under tiden är det ingen som bryr sig om vår hälsa.

Invånare i alto valle:

¿Om de förorenar vattnet, jorden och luften för oss... Vem ska då överleva och kunna berätta om det?

I Río Negro-provinsen har vi i dag inte garanterad den minsta kontroll över kolvätesaktiviteterna. Ännu har inte miljöskadorna från den konventionella exploateringen reparerats… Skulle vi tro på att det kommer att bli annorlunda den här gången? Tjänstemännen har gett oss gott om bevis på sin oduglighet! Vi ser det som nödvändigt att varna för och offentliggöra detta, tills man sätter stopp för "fracking" i Allen.

¡Ut med apache, ut med YPF, ut med Chevron och alla naturskövlande oljebolag från vårt territorium!
¡Nej till "fracking"! ¡Vi försvarar VATTNET, vi försvarar LIVET!
¡NEJ BETYDER NEJ!

ASAMBLEA PERMANENTE DEL COMAHUE POR EL AGUA
Allen, 6 maj 2014

Kontakt:
-029995498524 - 02984661201 - 02984578933 - 0299 154167302
-Email: apcaallen@gmail.comPublicerad: maj 2014

Flera artiklar av: Biodiversidadla  • LatiCe är en ideell förening med org. nr.802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe