Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe Söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


Besprutade byar: Alla i fara

Biodiversidadla
LatiCes översättare: Jonas Aissi

Argentina. Byar som besprutats vill offentliggöra de starka kontrasterna mellan hela populationers krav och svaren som de "de facto" fått från jordbruksindustrin. De boende är alarmerade över den exponentiella ökningen av alla slags sjukdomar som direkt kan kopplas till valet av jordbruksmodell.

Jordbruksindustrin har opåverkat fortsatt som tidigare med mediala åtgärder och nya experiment med genmodifiering, ett beteende som myndigheternas medverkande gjort ännu allvarligare.

Under året har vi fått hjälpförfrågningar för att möta myndigheternas frånvaro eller oförmåga och vi har hjälpt till i så skilda platser som San Nicolás och närliggande Ramallo i Buenos Aires, Humberto Primo, San Fabian, Funes, Arocena, Sastre och Entre Ríos. Vi har lagt ner tid och resurser på att ersätta passiviteteten hos dem som har som uppgift att skydda dessa personer.

Samtidigt, och med nästintill obegränsade resurser, framhävs "dokument", exempelvis det som företagskamerorna pompöst rubricerade "Riktlinjer för ansökningar av bekämpningsmedelsprodukter i stadsnära zoner." På det sättet mörkas jordbruksgifternas faror för hälsa och miljö samt risken för att de kan sprida sig till hemmen. Förvrängningen i en ovetenskaplig studie är tydlig, då den innehåller ett överflöd av obestridliga citeringar av kända aktörer från multinationella företag och andra, men helt saknar referenser till de många varningar som utfärdats av argentinska universitet. Det skulle inte förvåna oss om det inte vore så att de fått stöd från jordbruksministeriet.

I tandem har Conabia och Senasa, tillsammans med en tillmötesgående tystnad från lokala myndigheter, som lägst begått en tydlig överträdelse av försiktighetsprincipen (art. 4 i lag 25675 och art. 41 i Constitución Nacional) och godkänt "frön" som är lämpliga att bli besprutade med nya mer potenta jordbruksgifter. I majoriteten av liknande fall i andra delar av världen har dessa förkastats, till exempel ammoniumglufosinat för RR2 sojabönor. Ett annat exempel är Dows nya stjärnskott: Sojabönor resistenta mot 2,4 D, en komponent i det skräckinjagande Agent Orange som USA använde i Vietnam med förödande konsekvenser som kvarstår än idag.

Vi är upprörda över att de åtgärder som organisationer inom civilsamhället i Buenos Aires, Chaco, Santa Fe, San Luis, Córdoba och Entre Ríos presenterat för att stoppa detta attentat mot folkhälsan, vilket är ett förspel till nya experiment, har fallit på döva öron.

Den föråldrade produktionsmodell som importerades under 90-talet är ett komplett fiasko. Modellen anammades för att minska användningen av gifter och förväntades skapa fördelar för alla, men var egentligen avsedd att dölja en ökad användning av kemikalier. Kvantiteten av kemikalier har ökat med 1000 procent, vilket påminner om giftanvändningen under mitten av det förra århundradet som inte har åstadkommit mer än att gynna en handfull landägare och multinationella företag. Samtidigt tvingas resterande 40 miljoner argentinare att stå för bördan i form av omätliga person- och miljöskador.

Effekterna av den systematiska och medvetna spridningen av missinformation förverkligades när en lastbil spillde 18000 liter av det nämnda bekämpningsmedlet "2,4 D" nära San José de la Esquina i Santa Fe. Myndigheternas och hjälporganisationers brist på ens elementära kunskaper gjorde det möjligt för hundratals personer att sig nära detta potenta och våldsamma gift som också nådde vattendrag. Samtidigt jämförde representanter från företaget Atanor händelsen med en "mjölkspillning".

På nytt måste grannskapet, för att ersätta myndigheternas inaktivitet, lämna in åtal mot dem som genom handling eller försummelse är ansvariga för föroreningarna.

Ifrån de besprutade byarna larmar vi också allmänheten om att ett blygsamt projekt, som de boende presenterades för fem lagstiftare i la Cámara de Diputados de Santa Fe och bland annat föreslog att förbjud besprutning av områden närmare än 1000 meter från skolor, förlorar sin parlamentariska status i maj om det inte hunnit behandlas. Det är på grund av det som vi enhetligt och personligt ansvarliggör alla i lokala, provinsiella och nationella myndigheter som haft en del i detta. De är enligt lagarna och konstitutionen skyldiga att bevara hälsa och en vålmande natur utan att kompromissa med framtida generationers behov eller prioritera marknader och företag, varken sina egna eller andras.

Det räcker med cancer, inga fler barn, skolor och personer ska besprutas. Vi ska göra landsbygden hållbar.Publicerad: mars 2014

Flera artiklar av: Biodiversidadla  • LatiCe är en ideell förening med org. nr.802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe