Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe Söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


CONAMURI förkastar inrikesministerns uttalanden: NEJ till agroindustrins livsfarliga modell

Biodiversidadla
LatiCes översättare: Margot Herbertsson

Paraguay. CLOC - Via Campesina som vi tillhör, kämpar sedan 20 år tillbaka för lantbefolkningens rättigheter och vi anklagar inför världen agroindustrin för dess produktionssätt, vilket på ett brutalt sätt påverkar livet och kulturen för folket i byarna och för att generera vinster på landsbygdsbefolkningens bekostnad.

NEJ till agroindustrins livsfarliga modellInrikesminister Francisco Vargas uttalanden beträffande "landsbygdskonflikten" föranleder Den nationella organisationen för lantarbetar- och urfolkskvinnor (Conamuri) att vända sig till den nationella och internationella opinionen med följande uttalande:

Minister Vargas säger att landsbygdskonflikten är en politisk och ideologisk fråga, som vissa personer använder sig av för att skaffa sig politiska fördelar, att den nationella polisen inte är ansvarig för hur man producerar och enbart lyder order; vidare att man i landet försöker "demonisera" produktionen av genmodifierad soja.

Vi besvarar här ministerns uttalande:

  1. Konflikten med bönderna är i själva verket politisk eftersom hela byar påverkas genom att man trampar på deras mänskliga och medborgerliga rättigheter, genom att ett fåtal företagare drar fördel av odling av genmodifierade grödor och användning av växtgifter. Dessutom: att försvara livet är inte en ideologisk fråga utan en grundlagsfäst rättighet.
  2. Den nationella polisen är tillsammans med rättsväsendet, ansvarig för att detta produktionssätt fortsätter. Ändå räcker det med att kräva en hälsosam miljö för att behandlas som kriminell och förföljas med gummikulor och tårgas, såsom skedde i Colonia Luz Bella, Maracaná, Brítez Cué och Capiibary, för att endast nämna platserna med mest omfattande konflikter.
  3. Motståndet mot genmodifierade grödor är idag universellt. Vi uppmanar ministern att informera sig angående de olika aktioner som genomförs i ett stort antal länder och varifrån kommer uppgifter om humanitära, hälsomässiga och miljömässiga konsekvenser av odling av monokulturer med genmodifierade grödor (Organismos Geneticamente Modificados, OGM). Han bör ta sig tid för att läsa in material från internationella organisationer, från internet och från bibliotek, så att han kan få en grundad objektiv uppfattning om det som krävs i hans befattning, vad som avser lag och ordning. Om inte kan vi bara räkna med stöd till plutokratin, dvs. de rika som har makten, och att i enlighet med den nya inriktningen, sammanfattas kampen mot fattigdomen till kampen mot de fattiga.

Småbönder och lantarbetare står upp emot besprutningar och växtgifter och blir offer för agroindustrin, medan rättsapparaten tillhandahåller åtgärder och tillåter att man "hyr in" polisstyrkor för att skydda dem som trampar på grundlagen i öppet hån mot de rättigheter som uppnåtts.

De motståndsaktioner som befolkningen genomför är helt nödvändiga för att skydda sin hälsa och sina djur och för det allmännas bästa. De är helt nödvändiga eftersom staten har otillräckliga kontrollfunktioner: Senave (Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas) (Statlig organisation för växtskydd och kontroll av utsäde)- vars chef erkände att institutionen har två agronomer per departement, för sojaodlingar som år 2013 översteg tre miljoner hektar -, Seam (Miljödepartementet) och kommunernas miljökontor.

CLOC - Via Campesina, den organisation som vi tillhör, som under tjugo år har kämpat för landsbygdsbefolkningens rättigheter, fördömer inför hela världen det farliga sätt som agroindustrin har byggts upp på, vilket på ett brutalt sätt påverkar livet och kulturen för folket och vars vinster sker på bekostnad av landsbygdsbefolkningens intressen.Publicerad: februari 2014

Flera artiklar av: Biodiversidadla  • LatiCe är en ideell förening med org. nr.802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe