Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


Vi folk har rätt till jorden, till fröna, till att producera och hälsosamt försörja genom att utöva vår livsmedelssuveränitet!

Via Campesina
Biodiversidadla
LatiCes översättare: Jessika Tobar

För jord och våra folks livsmedelssuveränitet
16 oktober
För jord och våra folks livsmedelssuveränitet

Livsmedelskrisen är den mest katastrofala kris i kedjan av kriser som det nyliberala ekonomiska systemet har frambringat. För närvarande lider mer än 100 miljoner människor i världen av hunger och undernäring medan det att de transnationella aktörerna fortsätter spekulera.

La Vía Campesinai gör en internationell inbjudan för att sammankalla till den Globala aktionsdagen för landsortsstädernas livsmedelssuveränitet den 16:e oktober, dagen då FAOii firar Världslivsmedelsdagen. Jordbruksrörelsen bekräftar att det bara är möjligt att få slut på livsmedelskrisen och hungern i världen med livsmedelssuveränitet och agroekologisk produktion.

Den aktuella ekonomiska politiken hindrar utvecklingen av bondejordbruket och gynnar agroindustrin i nuläget. Expansionen av jordbruksindustrin i världen framkallar spekulationer och leder till höjda livsmedelspriser vilket förstör landsbygdsstädernas livsmedelssuveränitet- och kultur.

I denna mening, säger La Vía Campesina att det enda sättet för att komma ur den här livsmedelskrisen, är att avsluta jordbruksindustrins modell, som driver ut jordbrukarna från sina territorier. Den nyliberala politiken gentemot landsbygden har drivit en påtvingad process av att gå ifrån det att inte längre vara bonde, utöver det att lägga beslag på jorden och kontrollera fröna. Genom att förstöra den biologiska mångfalden och miljön orsaker det hunger och elände i världen.

Sedan 1996 har La Vía Campesina föreslagit livsmedelssuveränitet som ett sätt som tillåter alla landsortsstäder i världen att utforma sin egen livsmedelspolitik som gynnar produktions- och jordbruksdistributionen på lokal nivå och som gör det möjligt att förse befolkningens krav.

Livsmedelskrisen är den mest katastrofala kris i kedjan av kriser som det nyliberala ekonomiska systemet har frambringat. För närvarande lider mer än 100 miljoner människor i världen av hunger och undernäring medan det att de transnationella aktörerna fortsätter spekulera, eftersom jordbruk, vatten, mat och våra naturliga gemensamma tillgångar idag är det centrala målet för vinst.

Vi betonar att det är brådskande att konkretisera den mest grundläggande mänskliga rättigheten, rätten att livnära sig och ha tillgång till näringsmässig välfärd vilket ingår i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Idag bekräftar bönderna vårt åtagande för sunda matvanor med respekt för miljön genom livsmedelssuveränitet med agroekologi.

Under den här globala aktionsdagen bör vi visa styrka och mångfalden i vår rörelse, samordna åtgärder mot transnationella som Monsanto, mot beslagtagande av mark, mot användningen av bekämpningsmedel och genmodifierade frön.

För jorden och byarnas livsmedelssuveränitet, med solidaritet och kamp!

Vi vill registrera alla handlingar som görs i organisationerna runtom i världen: foton, forum, demonstrationer, videoprojektioner, fröutbyte, och agroekologiska mässor.

Skicka er information till: lvcweb@viacampesina.org

-----------------------------

i Internationell rörelse/organisation med det svenska namnet: ’Böndernas väg’. http://viacampesina.org/en/

ii FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation.Publicerad: oktober 2015

Flera artiklar av: Biodiversidadla  • LatiCe är en ideell förening med org. nr.802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe