Med Fäktning för synskadade bygger vi broar mellan Uruguay och Sverige

Fäktning för synskadade mellan Uruguay och Sverige

Projektet Fäktning för synskadade / synsvaga (ett samarbetsprojekt mellan Syd i Fokus och LatiCe) är en god praktik som vi har tagit från Uruguay och infört i Sverige. Nu har vi tagit emot besöket av Franco De Caria, idrottsledare och företrädare för den uruguayanska föreningen Esgrima sin límites (gränslös fäktning). Sedan fyra år tillbaka lär Franco synskadade i Uruguay fäktning.

Franco berättar att denna erfarenhet startades i Uruguay i ett statligt rehabiliteringscenter, men efter den inledande perioden, och schemaläggning av problem, flyttades projektet och blev till den föreningen Gränslös fäktning, där han är ansvarig. Den typ av fäktning som de utvecklar är konventionell, men orienterad till de synskadade, även till rullstolsbundna personer. Det var en kvinna som hade arbetat på ett rehabiliteringscenter i USA som tog idén till Uruguay. Tekniken man använder är samma teknik som tillämpas inom orientering och rörlighet.

Fäktning för blinda och synsvaga praktiseras i Uruguay sedan 2010. Franco konstaterar att ”det här är fortfarande ett unikt program i Uruguay och, tror jag, i hela Latinamerika. Åtminstone, vad jag vet har inget annat land berättat att de har något liknande. I Uruguay finns det endast i Montevideo. Fäktning är inte en populär sport och det finns inte många idrottsledare som ägnar sig åt fäktning, inte heller många idrottsledare som kan träna synskadade. Bara jag, men tanken är att locka en annan idrottsledare för att lära sig så att erfarenheten kan sprida sig i landet.”

På frågan om han kan tydliggöra för oss vad han menar när han säger att fäktning inte är en populär sport, svarar Franco att fäktning inte är en officiell sport på internationella förbundets nivå, och inte heller är den en paralympiska idrottsgren. Men, fäktning har blivit en del av rehabilitering och spelar en viktig roll vad gäller rehabilitering och återanpassning av de synskadade till samhället.

Franco förklarar att i fäktning finns en hel del av det som kallas Orientering och rörlighet. Fäktning hjälper den synskadade att orientera sig i rummet, att veta vart hon står och hur hon står.

”När vi startade kunde jag fäkta, men ingenting om fäktning för synskadade så projektet startades som en försöksverksamhet och utvecklades fram baserat på feedback från deltagarna. För mig är fäktning en utmärkt sport för synskadade, och jag ser att den verkligen hjälper dem. Fäktningen hjälper på två nivåer, den första är den sociala, fäktning ger stöd, deltagare integrerar med varandra och har roligt, den andra är att fäktningen är en del av rehabiliteringen. Deltagare hanterar värjan som den vita käppen. Både värjan och den vita käppen är som en förlängning av armen.”

”Det finns ingen skillnad mellan fäktning för synskadade och konventionell fäktning, förutom att av de tre konventionella vapen är värjan den enda som används i det första fallet. Vad som behövs är att anpassa träning, hur man lär ut fäktning för synskadade. Du kan inte visa någonting, allt måste beskrivas, man måste använda sig av känseln, fråga dem hur det känns, likaväl som använda sig av deras egen visualisering.”

”Bland deltagarna finns det några som har nedsatt syn, men de täcker sina ögon. Jag är den enda som ser när vi tränar. Vi måste skilja mellan de synskadade som föddes blinda och de som förlorade synen. Skillnaden visar sig på det fysiska, i hållning, koordination av rörelser, muskeltonus. I det första fallet har de en lösare hållning, förutom att de har uppmuntrats att göra en fysisk aktivitet sedan barndomen. De vet, till exempel, inte vad det är att springa och det ingår i mitt jobb som lärare att förklara de rörelser. Definitivt, bidrar fäktning till rehabilitering, eftersom det hjälper dig att lära känna din egen kropp, även hur du intar en viss ställning.”

Därför spelar fäktning en roll vad gäller fysisk rehabilitering. Franco påpekar dock att fäktning bidrar också till en social rehabilitering. ”Fäktning inte bara hjälper synskadade att ha roligt, den ger dem trygghet och självständighet, och hjälper dem i deras sociala återintegrering. De pratar, umgås, och därför kan vi säga att fäktning även är en del av den sociala rehabiliteringen. Att förlora synen trycker ned dig, du blir arg och när du utövar en kampsport, som fäktning, får du hjälp att hantera den aggressiva delen. Allt i en säker och kontrollerad miljö.”

 

Rekommenderade artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *