Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe Söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


Institutionell kränkning av kvinnors rättigheter i Nicaragua

Johanna Sellberg
Svalorna Latinamerika

Mors dag börjar närma sig, dagen då mammorna firas med gåvor och glada tillrop. I vissa familjer i Nicaragua kommer denna glada stämning aldrig att infinna sig. Under året har ytterligare kvinnor dött som ett resultat av lagen som förbjuder terapeutisk abort i Nicaragua.

Den 26 oktober 2006 blev en mörk dag i Nicaraguas historia för de organisationer som kämpar för kvinnors rättigheter. Det var på denna dag, bara en månad innan presidentvalet som Nicaraguas parlament röstade igenom förslaget att ta bort artikel 165 som tillät terapeutisk abort ur straffbalken.

Kvinnor i Nicaragua har sedan 1891 haft den legala möjligheten att avsluta en graviditet genom en terapeutisk abort om graviditeten utgjorde en fara för hennes liv eller hälsa eller då fostret led av allvarliga missbildningar. Den nya lagen har inte bara tagit bort denna möjlighet, den gör dessutom kvinnor och läkare till potentiellt kriminella genom att fastställa att de båda kan straffas med flera år i fängelse om de utför en abort. Vad lagen i praktiken skulle kunna innebära är att en cancersjuk gravid kvinna kan nekas cellgiftsbehandling eftersom det kan skada fostret.

Konsekvenser på flera plan

Lagen kan ses som ett brott mot Nicaraguas konstitution då denna ska garantera att alla nicaraguaner har samma rätt till liv och hälsa. Legalt har lagen varit tandlös, fängelsestraffen för abort har uteblivit. Konsekvenserna blir dock synliga på andra håll istället, exempelvis finns det statistisk som visar att mödradödligheten i landet har ökat sedan 2006. Sida uppskattar att Nicaragua har den högsta mödradödligheten i Centralamerika.

Även om lagen inte resulterat i konkreta fängelsestraff är rädslan stor, både bland kvinnor och läkare. Detta har resulterat i många dokumenterade fall där kvinnor avvaktat att söka vård, även i situationer när hon inte själv försökt göra en abort, exempelvis vid ett pågående missfall. Läkare berättar om situationer då ingen vågar ingripa och där kvinnan skickas från en specialist till en annan när ingen tar ansvar.

Andelen osäkra aborter i Nicaragua är svår att uttala sig om. Världshälsoorganisationen, WHO, uppskattar att för varje identifierat sjukhusfall finns det många kvinnor som gjort en osäker abort men av olika skäl inte behövt eller valt att uppsöka en läkare. Ambitionen att reglera antalet aborter genom att införa restriktiva abortlagar är dömd att misslyckas. Genom ett totalförbud mot abort minskar man kvinnans valmöjligheter men inte hennes desperation. För kvinnor med finansiella medel eller goda kontakter finns det säkra lösningar, men för kvinnor som är socioekonomiskt utsatta är valmöjligheterna färre och mindre säkra om hon beslutar sig för att avbryta sin graviditet. I Nicaragua är kvinnor och unga tjejer på landsbygden speciellt utsatta som ett resultat av lagen som förbjuder terapeutisk abort eftersom deras levnadsförhållanden är som sämst. Eftersom inga undantag görs kan flickor så unga som elva eller tolv år bli tvingade att genomgå en graviditet, som ofta är ett resultat av ett övergrepp, trots att de är långt ifrån både fysiskt och psykiskt färdigutvecklade för att klara av graviditeten och bli mamma.

Kampen går vidare

Nicaragua har en stark kvinnorörelse, en kvinnorörelse som ger tydligt uttryck för den frustration som finns gentemot totalförbudet av abort i landet. Juanita Jiménez Martinez från organisationen Movimiento Autónomo de Mujeres i Managua menar att lagen som totalförbjuder abort är den största motsägelsen i utvecklingen av kvinnors rättigheter i Nicaraguas historia eftersom kvinnor numera saknar något så grundläggande som rätten till att leva.

Ovissheten, speciellt på landsbygden, är fortfarande stor när det gäller skillnaden på en selektiv abort och en terapeutisk abort samt varför den senare och allra helst säkra aborter är ett viktigt steg i att bekämpa mödradödlighet. Denna brist på korrekt information spelar abortmotståndare i händerna och gör att organisationer som arbetar med att öka folks medvetenhet i frågan kämpar i motvind, eftersom både regeringen och den katolska kyrkan är starka motståndare till alla former av abort. Men kampen är långt ifrån över, även om det från politiskt håll inte har skett någon skillnad på sex år. Kvinnorörelsen i Nicaragua kämpar vidare med stöd från stora delar av det internationella samhället som förespråkar att terapeutisk abort ska avkriminaliseras i ett första steg mot en minskad mödradödlighet och en ökad respekt gentemot kvinnors rättigheter.Publicerad: maj 2012

Flera artiklar av: Svalorna Latinamerika  • LatiCe är en ideell förening med org. nr.802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe