Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


Lag om könsidentitet får stöd av Chiles författningsdomstol

OTD
LatiCes översättare: Hanna Rosendahl

Lag om könsidentitet, Chile

Torsdagen den 25 oktober slog Chiles författningsdomstol fast att den nyligen godtagna könsidentitetslagen går i linje med konstitutionen. Samtidigt lämnas lagtexten oförändrad, vilket innebär att bestämmelsen behåller den ursprungliga formatering som kongressen klubbade igenom i september.

Nu har regeringen trettio dagar på sig att anta stadgan, för att sedan publicera könsidentitetslagen i El Diario Official, i likhet med andra nyantagna förordningar. Under de kommande sex månaderna ska man förtydliga och fördjupa regleringen av lagen, och därefter tillhandahålls ytterligare fyra månader för att man ska kunna implementera och informera om innehållet i tidigare nämnda bestämmelse.

Införandet av lagen kommer att direkt påverka Servicio de Registro Civil (den chilenska motsvarigheten till Skatteverket – den myndighet som har i uppgift att dokumentera och ändra individers uppgifter, övers. anm.). Justitieministeriet, Hälsomyndigheten samt Myndigheten för Social Utveckling kommer likväl att behöva ändra sin praxis. I och med antagandet av könsidentitietslagen förväntas även att det under september 2019 kommer vara möjligt för transpersoner att göra juridiska förändringar av namn och könstillhörighet.

För chilenska OTD:s (en organisation för transpersoners rättigheter, övers. anm.) talesperson i frågor om lagstiftning och offentlig politik, Franco Fuica, är författningsdomstolens beslut det slutgiltiga beviset för att könsidentitetslagen kommer accepteras. Först godtogs den av Servicio de Registro Civil, sedan av familjerättsdomstolen, och nu slutligen av författningsdomstolen. Att understryka är att lagen även erkänner migranters och giftas rättigheter – i nuläget krävs en skilsmässa för att en juridisk könskorrigering ska tillåtas.

"Vi har väntat många år på en konkret förbättring i frågan om erkännandet av chilenska transpersoners rättigheter. Författningsdomstolen var den sista instans som kunde förändra det beslut som kongressen fattade då den antog könsidentitetslagen. Därför är vi mycket glada att det skedde utan uppståndelse, och utan några förändringar i lagtexten. Nu kommer vi kämpa för att regeringen etablerar ett arbetssätt i enlighet med förordningens andemening, vilket är ett första steg på vägen till ett samhälle där vi som transpersoner kan leva tryggt och med grundläggande rättigheter. Framöver kommer troligtvis framföras modifikationsförslag för denna lag, så att vi kan utvidga den på ett sådant sätt att ingen lämnas i sticket."Publicerad: november 2018

Flera artiklar om: Genus  • LatiCe är en ideell förening med org. nr. 802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe