Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


Lagen som vi vill ha

OTD
LatiCes översättare: Marie Björlin

Chile. Vi i Organización de Transexuales por la Dignidad de la Diversidad OTD (på svenska ungefär ”Transexuellas organisation för värdigheten i mångfalden”), har arbetat i samhället med fler än 180 trans- och intersexuella personer och deras familjer som har sökt stöd hos vår organisation sedan 2005.

Under dessa 7 år av arbete har vi försökt skapa en egen identitet och röst som en rörelse för transpersoner, och visat på de skillnader i behov som olika grupper av befolkningen har. Vissa grupper är mer sårbara när det gäller deras rättigheter, och transpersoner och intersexuella är en sådan grupp. Det är därför nödvändigt att organisera sig inom denna grupp och föra fram en röst för mänskliga rättigheter, social förändring och medvetenhet gällande politisk påverkan från transpersoner för transpersoner.

Framväxten av vår politiska medvetenhet ledde till en historisk prestation, nämligen införandet av kategorin Genusidentitet i Lagen som bestämmer åtgärder mot diskrimination. Vi startade kampanjen för att inkludera genusidentitet i lagen, som ytterligare en kategori bland nämnda kategorier där man misstänker diskriminering. Detta gjorde vi vid en tidpunkt då senaten funderade på att ta bort kategorierna Genus och Sexuell läggning. På grund av detta var det inte många som trodde att vi skulle lyckas inkludera Genusidentitet, det var till och med några som sa att vi transpersoner borde inkluderas i kategorin Sexuell läggning och vara nöjda med det. Med övertygelsen att en diskrimineringslag som inte tar hänsyn till en av samhällets mest sårbara grupper och dess rättigheter skulle diskriminera dem som den egentligen är tänkt att skydda, vände vi oss till kongressen och media tillsammans med transaktivister och allierade organisationer. Tillsammans stred vi för inkluderingen av Genusidentitet tills vi nådde målet.

Med erfarenhet av hur processen kring lagar fungerar och tillsammans med allianserna som vi skapat längs vägen, har vi nu en ny övertygelse i tankarna. Vi vill ha en Lag om genusidentitet för Chile, men inte vilken lag som helst, utan en lag som svarar mot internationella standarder när det gäller genusidentitet och mänskliga rättigheter.

Vi gratulerar och tackar djupt transpersoner och intersexuella och deras allierade, som gjorde det möjligt att få ett godkännande i Argentina för den mest avancerade lagen om genusidentitet i världen. Med sin vision och kamp lyckades de få till en fundamental förändring i paradigmet av lagar som rör genusidentitet och som fram tills nu blivit godkända. Nu finns det ett prejudikat för erkännandet och respekten för genusidentitet enligt de mänskliga rättigheterna och värdigheten som vi förtjänar. Vi är alla olika men lika när det gället rättigheter.Publicerad: augusti 2014

Flera artiklar av: OTD  • LatiCe är en ideell förening med org. nr.802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe